Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả hỗ trợ CNVCLĐ khó khăn
Thứ Năm, ngày 23/04/2020

Trước những ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả quan tâm, hỗ trợ người lao động vượt qua khó khăn.

Cụ thể, Công ty đã triển khai thống kê các gia đình bị ảnh hưởng trực tiếp do dịch bệnh để có chương trình hỗ trợ, giúp đỡ. Chuyên môn cùng Công đoàn Công ty đã thống nhất chi hỗ trợ cho 39 gia đình và 15 CBCNV thuộc Phân xưởng Giao nhận than 2 đang hoạt động tại các địa bàn ngoài tỉnh Quảng Ninh với tổng số tiền gần 60 triệu đồng, để góp phần vào giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt, tạo điều kiện để người lao động yên tâm công tác.

Công đoàn Công ty đã trực tiếp đi trao hỗ trợ tại các gia đình. Đối với những gia đình ở xa, Công ty trao tặng trực tiếp tại nơi làm việc, kịp thời động viên CBCNV vượt qua khó khăn, yên tâm công tác./.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên