20:50 ICTThứ Hai, 06/02/2023 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Công ty CP than Tây Nam Đá Mài tăng vốn điều lệ lên 160 tỷ đồng
Thứ Sáu, ngày 27/04/2012

Công ty CP than Tây Nam Đá Mài vừa tổ chức thành công ĐHĐ cổ đông lần thứ 15 năm 2012. Tại Đại hội, 100% cổ đông tham dự đã biểu quyết nhất trí thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty từ 40 tỷ đồng lên 160 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng.

Cụ thể, Công ty sẽ phát hành 12 triệu cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:3 (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ  được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu thưởng, cứ 01 quyền sẽ được hưởng 03 cổ phiếu thưởng).

Tổng số vốn điều lệ tăng thêm sau đợt phát hành này sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Thời gian phát hành: trong năm 2012, sau khi xin phép Ủy ban chứng khoán nhà nước và Ủy ban chứng khoán nhà nước không có ý kiến phản đối việc phát hành.
 
Được biết, năm 2011 Công ty sản xuất 1,3 triệu tấn than nguyên khai; tiêu thụ trên 1,1 triệu tấn; doanh thu trên 2.000 tỷ đồng; tỷ lệ cổ tức 25%. Năm 2012, Công ty đặt kế hoạch sản xuất 1,3 triệu tấn than nguyên khai; tiêu thụ 1,2 triệu tấn; doanh thu 2.359 tỷ đồng; tỷ lệ cổ tức từ 10-20%.
 
Để đạt được mục tiêu trên, Công ty đã đề ra một số giải pháp như: rà soát các định mức kinh tế kỹ thuật đã ban hành, điều chỉnh bổ sung hợp lý, nâng cao chất lượng sản phẩm, làm tốt công tác chất lượng sản phẩm ngay từ đầu năm; có kế hoạch đào tạo lại nguồn nhân lực, sắp xếp hợp lý bộ máy quản lý doanh nghiệp ở từng đơn vị, phòng ban, công trường, củng cố bộ máy quản lý và bộ máy tổ chức sản xuất...; tăng cường công tác quản lý trên mọi lĩnh vực, nhất là quản lý chi phí nhằm hạn chế tối đa các hiện tượng tiêu cực, thực hiện tốt các định mức kinh tế kỹ thuật, đầu tư đúng hướng, thực hành tiết kiệm chống tham ô lãng phí...
 

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên