Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Ấn Độ sẽ tăng sản lượng vàng gấp 20 lần trong 4 năm tới
Thứ Tư, ngày 25/04/2012

Sản lượng vàng của Ấn Độ dự kiến đạt 44 tấn vào tài khóa 2015/16, cao hơn 20 lần so với sản lượng 2,2 tấn hiện nay nhờ các công ty khai mỏ của lĩnh vực tư nhân phát triển mạnh.

Chính phủ Ấn Độ cũng có thể đặt mục tiêu sản lượng khai thác 100 tấn vàng mỗi năm vào năm 2025.
 
Trong kế hoạch phát triển đất nước 5 năm lần thứ 12, Ấn Độ dự kiến sẽ phát triển 33 mỏ mới ở khắp đất nước thông qua việc đẩy nhanh qui trình cấp Giấp phép khai thác vàng so với hiện nay.
 
Trong báo cáo triển vọng phát triển và mở rộng lĩnh vực khoáng sản giai đoạn 5 năm tới 2015/16 của Bộ Khoáng sản nêu rõ, Ấn Độ hiện có trữ lượng 659 tấn vàng, trong đó gồm cả trữ lượng ở các mỏ đã có và sắp được khai thác. Điều này cho thấy đất nước cần phải nhanh chóng chuyển đổi nguồn tài nguyên sang dự trữ và từ dự trữ sang vàng vật chất. Muốn vậy, quá trình cấp phép khai thác vàng, đặc biệt là cho các công ty tư nhân, cần được triển khai nhanh hơn.
 
Theo kế hoạch, các mỏ tư nhân ở Ấn Độ sẽ sản xuất khoảng 28 tấn vàng/năm vào tài khóa 2015/16, từ con số 0 hiện tại. Sản lượng của các mỏ nhà nước sẽ tăng từ 3,3 tấn dự kiến trong tài khóa 2012/13 (Tháng 4/2012 – tháng 3/2013) lên 17,15 tấn khi ấy.
 

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên