06:09 ICTThứ Sáu, 09/12/2022 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
PHÂN PHỐI TIỀN THƯỞNG NĂM 2015 CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY MẸ- TKV
Thứ Sáu, ngày 16/12/2016

PHÂN PHỐI TIỀN THƯỞNG NĂM 2015 CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY MẸ- TKV 
Kèm theo Quyết định số                   /QĐ- TKV ngày           tháng 10 năm 2016
Số TT Họ tên  Chức danh  Số tháng giữ chức vụ năm 2015 (Tháng) Tiền thưởng được chi trong năm 2015 (đồng) Ghi chú 
I. Hội đồng thành viên       259,700,000  
1 Lê Minh Chuẩn CT HĐTV 12         46,980,000  
2 Đặng Thanh Hải TGĐ 12         45,680,000  
3 Phạm Văn Mật TV HĐTV 12         41,760,000  
4 Nguyễn Văn Hải TV HĐTV 12         41,760,000  
5 Vũ Thành Lâm TV HĐTV 12         41,760,000  
6 Nguyễn Chiến Thắng TV HĐTV 12         41,760,000  
II. Các Phó tổng giám đốc và Kế toán trưởng       295,610,000  
1 Nguyễn Văn Biên PTGĐ 12         41,760,000  
2 Vũ Mạnh Hùng Nguyên PTGĐ 4         14,400,000 Nghỉ hưu tháng 5/2015
3 Ngô Hoàng Ngân PTGĐ 12         41,760,000  
4 Nguyễn Ngọc Cơ PTGĐ 12         41,760,000  
5 Nguyễn Anh Tuấn PTGĐ 12         41,760,000  
6 Trần Văn Chiều Nguyên PTGĐ 4         14,400,000 Chuyển công tác tháng 5/2015
7 Khuất Mạnh Thắng PTGĐ 10         34,560,000 Bổ nhiệm tháng 3/2015
8 Vũ Anh Tuấn PTGĐ 8         27,360,000 Bổ nhiệm tháng 05/2015
9 Lê Quang Dũng KTT 11         34,590,000 Bổ nhiệm tháng 02/2015
10 Bùi Thế Bình Nguyên KTT 1            3,260,000 Nghỉ hưu tháng 02/2015
  Tổng (I+II)           555,310,000  

 

Bài viết khác

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên