18:51 ICTThứ Tư, 28/09/2022 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
“Giữ” & “Thu”
Thứ Năm, ngày 07/04/2016

Khu nhà ở tập thể hiện đại phục vụ công nhân Quang Hanh

Triển khai nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, CBCNV Công ty than Quang Hanh đã thống nhất và quyết tâm hoành thành toàn diện nhiệm vụ đặt ra. Trong đó: sản xuất than nguyên khai 1.700.000 tấn; bóc đất đá 2.300.000m3; đào mới 19.450m lò; đảm bảo thu nhập bình quân trên 10.000.000triệu đồng/người/tháng.

Giàn máy khấu được Công ty đầu tư nhằm đẩy mạnh cơ giới hoá lò chợ

 

Ngay từ đầu năm, Công ty đã quyết liệt chỉ đạo các biện pháp tiết giảm chi phí công, áp dụng công nghệ mới, đẩy mạnh cơ giới hóa lò chợ; khẩn trương hoàn thiện dây chuyền sàng tuyển tại khu vực Ngã Hai. Bên cạnh việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, Công ty tiếp tục cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của CBCNV;  tích cực quan tâm, động viên thăm hỏi, giúp đỡ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách...

Một góc mặt bằng công nghiệp khu sàng tuyển than Ngã Hai

 

Than Quang Hanh đang làm tất cả để không chỉ giữ chân và còn thu hút thợ lò về đầu quân, đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên