07:52 ICTThứ Hai, 02/10/2023 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Gắn sản xuất với bảo vệ môi trường
Thứ Bảy, ngày 04/07/2015

Là doanh nghiệp rất tích cực trong việc gắn sản xuất với bảo vệ môi trường (BVMT), nhiều năm qua, Công ty TNHH MTV Khe Sim đã triển khai nhiều biện pháp cụ thể, góp phần bảo vệ và nâng cấp môi trường ở địa bàn do đơn vị phụ trách.

Theo ông Đinh Văn Toản - GĐ Công ty - khai trường Khe Sim nằm trên dải đồi cao, bên dưới là cuộc sống sinh hoạt của hàng ngàn hộ dân 7 phường, xã, nên vấn đề bảo vệ môi trường trong khai thác than là một vấn đề hết sức nhạy cảm. ý thức rõ điều này, từ Ban lãnh đạo đến mỗi CBCNV Công ty đều tâm niệm công tác BVMT phải đặt lên hàng đầu, song song cùng công tác sản xuất kinh doanh để doanh nghiệp ngày một phát triển bền vững.
 
Hàng năm, Công ty liên tục giành những khoản kinh phí lớn, tới hàng tỷ đồng, cho công tác BVMT. Về công tác hoàn nguyên môi trường, Công ty đã thực hiện nhiều công trình, dự án và giải pháp đồng bộ bảo đảm cho công tác đạt hiệu quả cao. Đảng uỷ, chỉ huy Công ty luôn quán triệt thực hiện tốt phương châm chỉ đạo sản xuất gắn với BVMT, chú trọng chỉ đạo xây dựng hệ thống hào phân lũ, các tuyến đập chắn hướng dòng chảy không để đất đá trôi xuống khu vực dân cư khi mùa mưa đến. Công ty nghiên cứu áp dụng công nghệ nổ mìn vi sai phi điện, tổ chức nổ vào những khung giờ cố định lệch với giờ làm việc của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn để không ảnh hưởng tới người dân. Công ty xây dựng và ban hành các quy chế, quy định cụ thể, khắc phục tình trạng coi trọng sản xuất, xem nhẹ hoàn nguyên môi trường. Đặc biệt, công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng nâng cao nhận thức cho cán bộ, CNVC- LĐ trong đơn vị và công tác vận động quần chúng trên địa bàn về công tác môi trường được Đảng uỷ, Chỉ huy chỉ đạo chặt chẽ, đạt hiệu quả thiết thực. Giai đoạn từ năm 2006 đến nay, Công ty đã đầu tư trên 38,9 tỷ đồng, kết hợp vốn vay với vốn tự có để trồng cây xanh, cây ăn quả; thiết kế xây đập, mở rộng hồ chứa nước ngọt với dung tích trên 80.000 m3; bảo đảm đủ nước sạch cho CB, CNVC- LĐ trong đơn vị và một phần nhu cầu nước sạch cho các đơn vị bạn; mua, đóng mới 10 xe tưới nước môi trường; đầu tư hệ thống phun sương dập bụi các bãi sàng, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động; chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng công trình đập môi trường Tây Khe Sim để nhân rộng mô hình trong thời gian tới. Cũng trong thời gian này, Công ty đã trồng cây phủ xanh đất trống, đồi trọc 159 ha; hoàn nguyên các bãi thải 27 ha với tổng số trên 465.000 cây thông, keo các loại để một vài năm tới tạo một khu rừng thông, keo kéo dài suốt 7 phường, xã, từ Quang Hanh tới Cẩm Tây, góp phần khôi phục tài nguyên rừng, bảo vệ môi trường tạo cảnh quan cho các phường, xã; tạo việc làm mới và thu nhập ổn định thường xuyên cho 50 lao động địa phương từ nghề trồng, tu bổ, khai thác rừng. Những việc làm trên đã đưa Công ty trở thành đơn vị điển hình trong công tác này, được Vinacomin và địa phương đánh giá cao.

Theo ông Đinh Văn Toản - GĐ Công ty - khai trường Khe Sim nằm trên dải đồi cao, bên dưới là cuộc sống sinh hoạt của hàng ngàn hộ dân 7 phường, xã, nên vấn đề bảo vệ môi trường trong khai thác than là một vấn đề hết sức nhạy cảm. ý thức rõ điều này, từ Ban lãnh đạo đến mỗi CBCNV Công ty đều tâm niệm công tác BVMT phải đặt lên hàng đầu, song song cùng công tác sản xuất kinh doanh để doanh nghiệp ngày một phát triển bền vững.
 
Hàng năm, Công ty liên tục giành những khoản kinh phí lớn, tới hàng tỷ đồng, cho công tác BVMT. Về công tác hoàn nguyên môi trường, Công ty đã thực hiện nhiều công trình, dự án và giải pháp đồng bộ bảo đảm cho công tác đạt hiệu quả cao. Đảng uỷ, chỉ huy Công ty luôn quán triệt thực hiện tốt phương châm chỉ đạo sản xuất gắn với BVMT, chú trọng chỉ đạo xây dựng hệ thống hào phân lũ, các tuyến đập chắn hướng dòng chảy không để đất đá trôi xuống khu vực dân cư khi mùa mưa đến. Công ty nghiên cứu áp dụng công nghệ nổ mìn vi sai phi điện, tổ chức nổ vào những khung giờ cố định lệch với giờ làm việc của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn để không ảnh hưởng tới người dân. Công ty xây dựng và ban hành các quy chế, quy định cụ thể, khắc phục tình trạng coi trọng sản xuất, xem nhẹ hoàn nguyên môi trường. Đặc biệt, công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng nâng cao nhận thức cho cán bộ, CNVC- LĐ trong đơn vị và công tác vận động quần chúng trên địa bàn về công tác môi trường được Đảng uỷ, Chỉ huy chỉ đạo chặt chẽ, đạt hiệu quả thiết thực. Giai đoạn từ năm 2006 đến nay, Công ty đã đầu tư trên 38,9 tỷ đồng, kết hợp vốn vay với vốn tự có để trồng cây xanh, cây ăn quả; thiết kế xây đập, mở rộng hồ chứa nước ngọt với dung tích trên 80.000 m3; bảo đảm đủ nước sạch cho CB, CNVC- LĐ trong đơn vị và một phần nhu cầu nước sạch cho các đơn vị bạn; mua, đóng mới 10 xe tưới nước môi trường; đầu tư hệ thống phun sương dập bụi các bãi sàng, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động; chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng công trình đập môi trường Tây Khe Sim để nhân rộng mô hình trong thời gian tới. Cũng trong thời gian này, Công ty đã trồng cây phủ xanh đất trống, đồi trọc 159 ha; hoàn nguyên các bãi thải 27 ha với tổng số trên 465.000 cây thông, keo các loại để một vài năm tới tạo một khu rừng thông, keo kéo dài suốt 7 phường, xã, từ Quang Hanh tới Cẩm Tây, góp phần khôi phục tài nguyên rừng, bảo vệ môi trường tạo cảnh quan cho các phường, xã; tạo việc làm mới và thu nhập ổn định thường xuyên cho 50 lao động địa phương từ nghề trồng, tu bổ, khai thác rừng. Những việc làm trên đã đưa Công ty trở thành đơn vị điển hình trong công tác này, được Vinacomin và địa phương đánh giá cao.

Các đơn vị thành viên