Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Mồ hôi thấm đất, đất đã nở hoa

Mồ hôi thấm đất, đất đã nở hoa

Ngày đăng: 28/10/2021

Có những đêm, 10 giờ tối Phước Hảo mới từ nhà máy về nhà, nhưng khi nhà máy có sự...

Tổng công ty Khoáng sản - TKV: Khẳng định vị thế và vươn tầm cao mới

Tổng công ty Khoáng sản - TKV: Khẳng định vị thế và vươn tầm cao mới

Ngày đăng: 27/10/2021

Trải qua 26 năm xây dựng và phát triển (27/10/1995-27/10/2021), Tổng công ty Khoáng sản - TKV (VIMICO) đã vươn...

Khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện trong thực hiện “mục tiêu kép”

Khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện trong thực hiện “mục tiêu kép”

Ngày đăng: 25/10/2021

Trong bối cảnh phải đối mặt với không ít khó khăn, Đảng uỷ Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt...

Động lực phát triển từ phong trào thi đua yêu nước

Động lực phát triển từ phong trào thi đua yêu nước

Ngày đăng: 25/10/2021

Trải qua 56 năm xây dựng, phát triển, đặc biệt là 26 năm từ khi thành lập (năm 1995) đến...

Các đơn vị thành viên