07:10 ICTThứ Năm, 09/02/2023 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Phát huy tốt “tai mắt” của cấp uỷ Đảng trong đội ngũ thợ mỏ
Thứ Tư, ngày 14/09/2022

“Sức mạnh nhân dân là cội nguồn sâu xa của thắng lợi, của phát triển”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định điều đó trong bài viết về "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Tăng cường công tác giám sát trong Đảng, đồng thời phát huy vai trò giám sát của Nhân dân có vị trí đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đảm bảo được quyền làm chủ của Nhân dân. Dù là trên những tầng than hay dưới mỗi gương lò, Thợ mỏ ngành Than - Khoáng sản đã và đang là “tai mắt”của cấp ủy đảng, phát huy quyền giám sát, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu vì sự vững mạnh của tổ chức đảng.

I. Cụ thể hóa quyền làm chủ của người lao động

Để có hệ thống chính trị vững mạnh, đủ sức thực hiện tốt vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trên các lĩnh vực, ngoài đổi mới nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, đạo đức, nâng cao chất lượng đảng viên… thì công tác giám sát lại khẳng định ở tầm quan trọng đặc biệt. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành hệ thống văn bản về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, như: Quy định số 30 của BCH Trung ương quy định thi hành Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Quy định số 86 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng; Quy định số 102 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Quy định số 109 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên; Quyết định 217 về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218 quy định về việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân...

Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng đã ban hành Kết luận số 1305-KL/TU ngày 08/4/2014 để triển khai và Chỉ thị số 32 ngày 27/11/2014 về việc đẩy mạnh thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội và Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo các Quyết định 217, 218 ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị Khóa XI.

Theo đó, Đảng ủy Than Quảng Ninh cũng đã có công văn số 1013 ngày 07/5/2015 về việc triển khai giám sát, phản biện năm 2015 đến các chi, đảng bộ cơ sở để tạo điều kiện thuận lợi cho Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định. Trong đó, yêu cầu giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về bộ Luật lao động, Luật Công đoàn, Luật Công chức viên chức, Luật BHXH, BHYT…; giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc theo Nghị định 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân tại các đơn vị lồng ghép với việc giám sát các vấn đề liên quan đến tiền lương, thu nhập, thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, công tác an toàn vệ sinh lao động.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Than Quảng Ninh, Đảng ủy Công ty CP than Mông Dương đã ban hành các văn bản cụ thể để triển khai trong cấp ủy và cơ quan chuyên môn, xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 217, 218, ban hành Quyết định về quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, cơ quan chuyên môn với đoàn thể quần chúng và các cá nhân trong đơn vị, Quy định về trách nhiệm của cấp ủy đảng, cơ quan chuyên môn trong việc tiếp thu, góp ý của các đoàn thể quần chúng, cá nhân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Công ty; Quy chế đối thoại định kỳ, quy chế dân chủ, nội quy lao động và thỏa ước lao động tập thể Công ty. Chỉ đạo Công đoàn Công ty ban hành quyết định về quy chế tiếp đoàn viên và người lao động, duy trì tiếp đoàn viên hằng ngày tại văn phòng Công đoàn từ 13h00 đến 16h30 thứ 6 của tuần 2 và tuần 4 hàng tháng.

Đảng ủy Công ty cũng đã xây dựng địa chỉ hòm thư điện tử và cung cấp số điện thoại của Thường trực Đảng ủy; chỉ đạo đặt các hòm thư góp ý tại nơi tập trung đông người như: Nhà điều hành số 2, Khu Văn phòng, Nhà Văn hóa, Phân xưởng Phục vụ đời sống, Khu tập thể công nhân để các tập thể, cá nhân trực tiếp tham gia góp ý vào các chủ trương của Đảng ủy Công ty, hoặc phản ánh các trường hợp có biểu hiện vi phạm. Trên cơ sở những nội dung đã được thông báo công khai dưới nhiều hình thức, người lao động được tham gia ý kiến bằng văn bản, biểu quyết tại hội nghị người lao động, trong những cuộc họp triển khai sản xuất của phòng, ban, tổ, đội sản xuất hoặc thông qua tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, ban nữ công… Đại diện các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, hội Cựu Chiến binh thường xuyên góp ý vào dự thảo báo cáo thực hiện quý, năm và phương hướng nhiệm vụ thời gian tiếp theo. Có thể kể đến, từ đầu năm 2022 tới nay, Công ty CP than Mông Dương đã ban hành các văn bản nhằm lấy ý kiến góp ý của người lao động về các nội dung như: Nội quy lao động; Quy chế tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực và nâng bảng lương trong Công ty; Quy chế quản lý vật tư; Thay đổi phương thức phục vụ chế độ uống nước tăng lực sau ca sản xuất; Quy định quản lý điều hành phục vụ đời sống…, Thông qua hoạt động đóng góp ý kiến, người lao động đã dần ý thức được tầm quan trọng và trách nhiệm của bản thân mình trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở Công ty, các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động. Những ý kiến tham gia của người lao động, nhất là những biện pháp, sáng kiến nâng cao năng suất lao động, an toàn lao động và những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người lao động được Ban lãnh đạo ủng hộ cao, góp phần quan trọng thúc đẩy sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Phát huy tốt “tai mắt” của cấp uỷ Đảng trong đội ngũ thợ mỏ

Thay đổi cách thức sinh hoạt góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Than Mông Dương

Nhờ có sự phản biện từ các cá nhân và tổ chức đoàn thể, Đảng ủy Công ty đã có sự điều chỉnh, chỉ đạo thực hiện cho phù hợp. Tiêu biểu như việc sinh hoạt chi bộ. Trước đây, với sự thuận lợi là các đồng chí lãnh đạo phân xưởng đều là đảng viên nên giảm bớt được thời gian họp, để phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế, các chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chi bộ lồng ghép với sinh hoạt chuyên môn, hoặc giao ca nhật lệnh. Tuy nhiên, theo phản ánh về nội dung họp chỉ tập trung vào sản xuất, ít đề cập đến công tác đảng, đoàn thể nên từ năm 2018, Đảng ủy Công ty đã ban hành văn bản chỉ đạo số 676-CV/ĐU, ngày 15/01/2018 hướng dẫn một số nghiệp vụ công tác đảng về tổ chức sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, ghi sổ nghị quyết, sổ hội ý cấp ủy, đồng thời yêu cầu các chi bộ đăng ký lịch sinh hoạt chi bộ riêng, không lồng ghép vào sinh hoạt chuyên môn, cử các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phụ trách xuống dự và chỉ đạo, từ đó nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ trong toàn Đảng bộ.

II. "Cội nguồn sâu xa của thắng lợi, của phát triển"

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán phải được đẩy mạnh, kỷ luật nghiêm minh…, Đặc biệt, không chỉ cơ quan chức năng làm, mà quần chúng cùng làm, thế mới là thành công…”.

Phát huy tốt “tai mắt” của cấp uỷ Đảng trong đội ngũ thợ mỏ

Chi bộ Phòng KCM thường xuyên cập nhật tiến độ thi công của đơn vị để hộ chiếu khoan nổ mìn phù hợp

Phát huy vai trò giám sát của người lao động, từ thực tiễn đã có nhiều những công trình, sáng kiến áp dụng vào sản xuất, khắc phục những tồn tại gây thất thoát, lãng phí và làm lợi từ hàng trăm đến hàng tỷ đồng. Tiêu biểu như mới đây, các kỹ sư mỏ Than Mông Dương đã có giải pháp “Huy động diện, mở vỉa khai thác các khu vực để quản trị công nghệ nhằm kiểm soát, quản lý độ tro than nguyên khai bình quân hầm lò”. Đảng viên Nguyễn Trung Phong - Kỹ sư thuộc Chi bộ Kỹ thuật Công nghệ mỏ (KCM) cho biết: “Xuất phát từ quan sát thực tế trong quá trình khai thác, đào lò, phát hiện tỷ lệ đá lẫn trong than nguyên khai cao, gây ảnh hưởng đến chất lượng than nguyên khai khai thác và tăng chi phí vận tải, chúng tôi đã phối hợp với các phòng ban chức năng liên quan theo dõi, cập nhật tiến độ thi công của đơn vị để có hộ chiếu khoan nổ mìn phù hợp; điều chỉnh chiều cao khấu đối từng vị trí vỉa than, đào hệ thống lò tránh giảm tỷ lệ cắt đá; tính toán các tiết diện phù hợp đáp ứng được yêu cầu sản xuất; đồng thời tổng hợp lại tài liệu địa chất từng khu vực, rà soát lại diện thi công, có phương án thi công hợp lý, phù hợp giảm tối đa mét lò đào trong đá và khấu lò chợ cắt đá. Do đó, trong quý I/2022 độ tro bình quân than nguyên khai hầm lò giảm 0,771% so với kế hoạch”. Giải pháp mà Chi bộ KCM áp dụng đã đem lại giá trị làm lợi gần 1 tỷ 570 triệu đồng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh thời đã từng nói: “Nếu công tác kiểm tra cho chu đáo thì cũng như ngọn đèn “pha”. Bao nhiêu tình hình, bao nhiêu ưu điểm và khuyết điểm, bao nhiêu cán bộ chúng ta đều thấy rõ. Chín phần mười khuyết điểm trong công việc của chúng ta là vì thiếu sự kiểm tra”. Mới đây, một sự cố mang tính chất nghiêm trọng đã xảy ra tại một đơn vị trong Tập đoàn vào trung tuần tháng 7 năm 2022. Tại lò chợ chống giữ bằng giá thủy lực phân thể ZH-1600, do các cột giá lò chợ không đảm bảo áp lực, nhất là thời điểm thu hồi than hạ trần; vị trí tách khung giá không đánh tăng cường liên kết, không có cột chống xô, không lắp đặt đồng hồ đo áp lực; hệ thống áp lực đường ống bị rò rỉ, cột giá tút áp, dẫn đến đổ 40 giá lò chợ, làm mắc kẹt 13 công nhân. Rất may, sự cố không gây ra thiệt lại về người. Song, phải thẳng thắng nhìn nhận rằng, đây là hậu quả của việc thiếu sự kiểm tra, giám sát kỹ thuật an toàn trong sản xuất. Đó cũng là bài học dành cho các đơn vị khai thác than hầm lò có cùng công nghệ chống giữ lò chợ, từ đó cảnh báo để các đơn vị thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và khắc phục các tồn tại, thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình đã quy định.

Rút kinh nghiệm từ những trường hợp đáng tiếc đã xảy ra, đồng thời tiếp thu, lắng nghe tiếng nói của người động Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin, Ban Lãnh đạo Công ty luôn kịp thời nắm bắt, kiểm tra và xây dựng phương án khắc phục, từ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đơn cử như đầu tháng 8/2022, sau khi nắm bắt phản ánh của cán bộ công nhân lao động Phân xưởng Khai thác 1 về quá trình khai thác khó khăn về địa chất, vỉa dốc, vỉa lõm, đứt gãy, không đảm bảo các điều kiện về mặt an toàn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Hoàng Trọng Hiệp đã tổ chức đoàn kiểm tra, đánh giá lại hệ thống lò để tránh những điều kiện địa chất bất lợi. Cùng với đó, giao các phòng ban chuyên môn khẩn trương lập các giải pháp bổ sung để đào lò tránh thượng khai thác khi gặp đứt gãy. Như vậy, thông qua giám sát của người lao động đã trở thành một kênh thông tin quan trọng, cần thiết giúp Ban lãnh đạo đơn vị xem xét các vấn đề trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành sản xuất.

Phát huy tốt “tai mắt” của cấp uỷ Đảng trong đội ngũ thợ mỏ

Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty CP than Mông Dương Hoàng Trọng Hiệp (ngồi giữa)  kiểm tra thực tế hiện trường sản xuất Phân xưởng Khai thác 1

Có thể thấy rằng, việc thực hiện các Quy chế, Quy định của Bộ Chính trị (khóa XI) trong những năm qua đươc Đảng ủy Công ty CP than Mông Dương tập trung chỉ đạo triển khai quán triệt khá đồng bộ và sâu rộng; tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt và ban hành văn bản để triển khai thực hiện; từ đó bước đầu đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng trong việc thực hiện Quy chế, Quy định về giám sát, phản biện xã hội và tổ chức CBCNV tham gia góp ý xây dựng Đảng; từ đó tạo sự thống nhất về nhận thức, phương pháp, cách thức triển khai thực hiện đối với cấp ủy, tổ chức đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội trong Công ty. Các đoàn thể chính trị - xã hội đã chủ động phối hợp tham mưu cho các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện, tích cực tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, hội viên và người lao động bước đầu đạt kết quả tốt.     

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý vẫn có những hạn chế, khó khăn nhất định. Hoạt động giám sát của người lao động hiện nay chủ yếu thể hiện qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong doanh nghiệp chưa rõ nét. Kỹ năng, nghiệp vụ về giám sát, phản biện xã hội còn nhiều hạn chế. Việc chủ động phối hợp giữa 3 tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh thực hiện giám sát và phản biện xã hội chưa chặt chẽ.

Trong Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" đã khẳng định: Bên cạnh việc xác định chủ trương, đường lối đúng, bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, phải phát huy mạnh mẽ vai trò sáng tạo, sự ủng hộ và tham gia tích cực của nhân dân... Sức mạnh nhân dân là cội nguồn sâu xa của thắng lợi, của phát triển”. Công tác kiểm tra, giám sát khi có sự quyết liệt từ cơ chế, người đứng đầu các cấp đến sự vào cuộc sâu sát của quần chúng nhân dân sẽ mang đến kết quả cho quá trình phát triển của doanh nghiệp, của Tỉnh nói riêng, cũng như góp phần xây dựng sự nghiệp của đất nước, của Đảng. Phát hiện kịp thời những sai phạm trên các lĩnh vực, kể cả cán bộ, đảng viên để ngăn ngừa, cảnh tỉnh, răn đe, không để vi phạm - Đó là mong muốn lớn nhất của các cấp ủy đảng và quần chúng nhân dân trong công tác kiểm tra, giám sát.

III. Tạo cơ chế để người lao động được giám sát

Trong 12 điều căn cốt xây dựng Đảng chân chính cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Mỗi công việc của Đảng phải giữ nguyên tắc và phải liên hợp chặt chẽ với dân chúng...”. Nhằm phát huy tinh thần dân chủ, vai trò giám sát của quần chúng nhân dân, người lao động thì một trong những giải pháp quan trọng chính là các cấp ủy đảng, đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu phải thật sự lắng nghe quần chúng thông qua việc tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của người lao động, nhất là về những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Từ tháng 4 năm 2022, Công ty CP than Mông Dương đã ban hành Quyết định số 888 quy định về tiếp nhận và xử lý góp ý, phản ảnh, kiến nghị của CBCNV qua số hotline 0789.229.229 và trang Zalo Official “Than Mông Dương - Tiếp nhận ý kiến CBCNV”, hoạt động liên tục 24 giờ/7ngày. Cùng với việc tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất, đây là kênh tiếp nhận thông tin, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của người lao động. Các nội dung kiến nghị được chuyển đến các phòng chuyên môn và lãnh đạo Công ty phụ trách lĩnh vực xác minh, làm rõ, từ đó kịp thời trả lời, giải đáp thỏa đáng. Từ việc minh bạch tiền lương hàng ngày, chất lượng bữa ăn công nghiệp, nước tắm cho công nhân cho đến bố trí xe đưa đón, nước uống giải khát sau ca, thậm chí phát hiện những cá nhân vi phạm các nội quy, quy định của Công ty, thực hiện chưa đúng tác phong, quy định về Văn hóa doanh nghiệp, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… tất cả đều được kịp thời xử lý và công khai cho người lao động được biết. Chính từ việc luôn lắng nghe, giải quyết những băn khoăn, bức xúc của Thợ mỏ đã góp phần tạo mối quan hệ ngày càng gắn bó giữa người lao động với Công ty, với cán bộ, đảng viên nói riêng. Nhờ làm tốt công tác này, trong những năm qua, tình hình tư tưởng cán bộ công nhân viên trong Công ty luôn được giữ vững, không có đơn thư, khiếu nại tố cáo.

Xác định hoạt động giám sát là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu sản xuất kinh doanh, Đảng ủy Công ty xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động giám sát dựa trên tình hình thực tế ở đơn vị. Trong thi hành Điều lệ Đảng, Đảng ủy Công ty đã thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu đã nghiêm túc thường xuyên tự phê bình và phê bình, coi tự phê bình và phê bình là nguyên tắc để phát triển Đảng. Cùng với đó là tăng cường đoàn kết nhất trí trong cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên đối với việc xây dựng Đảng bộ Công ty và các chi bộ trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra và giám sát tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm, nhất là giám sát trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt. Nhờ đó, Đảng bộ Công ty hằng năm được đánh giá là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Để phát huy hơn nữa vai trò giám sát của thợ mỏ - của người lao động, cần thêm nữa những cơ chế cụ thể để thực hiện các Quyết định 217 và Quyết định 218 của Bộ Chính trị. Bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Quy định 217, 218, các đoàn thể chính trị - xã hội cần xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát và phản biện xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình, kịp thời bổ sung nội dung giám sát và phản biện xã hội; Tổ chức góp ý và tập hợp ý kiến góp ý xây dựng Đảng theo Quyết định số 218-QĐ/TW; phối hợp với cấp ủy đảng, đơn vị tổ chức đối thoại theo định kỳ hằng năm giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, đơn vị cùng cấp với người lao động.

Đồng thời, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cũng cần tiếp tục xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội và quy định cụ thể của tổ chức, đoàn thể mình tham gia góp ý xây dựng Đảng; Thường xuyên tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ về giám sát và phản biện xã hội cho đội ngũ cán bộ các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; có trách nhiệm theo dõi, giám sát việc tiếp thu và khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm của các đơn vị đã được giám sát; thường xuyên thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Quy định 217, 218, từ đó chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời, đảm bảo việc thực hiện có tính thống nhất, thường xuyên, liên tục… Tất cả nhằm tạo điều kiện cho người lao động bày tỏ ý kiến đối với những quyết định lớn, tham gia công việc của Đảng và công khai các chế độ, chính sách để cán bộ, đảng viên và người lao động giám sát, kiểm tra; đặc biệt khuyến khích, bảo vệ cán bộ, đảng viên và người lao động tham gia giám sát, phát hiện, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí. Điều đó cũng là hiện thực hóa chủ trương "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng" theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đấu tranh với những sai phạm không bao giờ dễ dàng. Nhưng để mọi việc trở nên tốt đẹp thì rõ ràng phải kiên quyết, quyết liệt với những cái xấu, cái chưa tốt như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Sắp tới còn làm mạnh hơn nữa, đúng pháp luật, đúng lương tâm, để giáo dục, cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, ngăn chặn là chính, chứ không phải cốt xử nhiều mới là tốt, làm sao để không phải xử, không xảy ra mới là tốt, mục đích của chúng ta là như thế, nhân văn là thế”. Thực tiễn đã cho thấy, việc tăng cường sự giám sát của người lao động, thực sự dựa vào nhân dân, người lao động để xây dựng, chỉnh đốn Đảng sẽ góp phần làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Từ đó, mối quan hệ giữa Đảng và quần chúng nhân dân ngày càng sâu sắc, bền chặt hơn; tinh thần cống hiến của đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng từ đó được củng cố, tăng cường. Và do vậy, niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng cũng được nâng cao.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên