12:08 ICTThứ Ba, 03/10/2023 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Đảng bộ Công ty Chế biến than Quảng Ninh phấn đấu chế biến, tiêu thụ gần 20 triệu tấn than trong nhiệm kỳ mới
Thứ Hai, ngày 18/05/2020

Vừa qua, Đảng bộ Công ty Chế biến than Quảng Ninh đã tổ chức thành công Đại hội khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Khuất Mạnh Thắng - Phó bí thư thường trực Đảng uỷ Tập đoàn cùng các Ban tham mưu xây dựng đảng; đồng chí Nguyễn Mạnh Tường - Phó bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh.

Đảng bộ Công ty Chế biến than Quảng Ninh phấn đấu chế biến, tiêu thụ gần 20 triệu tấn than trong nhiệm kỳ mới

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho biết, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Công ty Chế biến than Quảng Ninh đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, bám sát các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) hàng năm để tổ chức điều hành sản xuất hợp lý. Tăng cường các mặt quản lý, tiết kiệm chi phí đặc biệt là công tác khoán - quản trị chi phí để từ đó nâng cao chất lượng và hiệu quả trong từng lĩnh vực SXKD, góp phần quyết định trong việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch hằng năm. Cụ thể, các chỉ tiêu quan trọng đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 như: Than mua mỏ 11.150 triệu tấn , bằng 111,75% kế hoạch; than tiêu thụ 9,6 triệu tấn, bằng 113% kế hoạch; doanh thu bán than 13.730 tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch; lợi nhuận gần 100 tỷ đồng, bằng 221% kế hoạch; thu nhập bình quân của người lao động năm 2019 đạt gần 15 triệu đồng/người/tháng, bằng 128% kế hoạch năm và tăng 2,6 triệu đồng/người/tháng so với thu nhập bình quân năm 2015.

Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty khoá XII, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Công ty luôn chú trọng chăm lo, củng cố, xây dựng Đảng bộ vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đảm bảo vai trò là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở đơn vị. Đảng bộ tổ chức quán triệt sâu rộng, đầy đủ, kịp thời Nghị quyết Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XII, các nghị quyết của Hội nghị Trung ương (khóa XII), nghị quyết của Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy Tập đoàn, đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện.

Đảng bộ Công ty Chế biến than Quảng Ninh phấn đấu chế biến, tiêu thụ gần 20 triệu tấn than trong nhiệm kỳ mới

Ghi nhận những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và thống nhất cao với những mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Khuất Mạnh Thắng đề nghị Đảng bộ Công ty tiếp tục nâng cao, khẳng định vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng. Cùng với đó, tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện nghị quyết TW 4 khóa XII về xây dựng Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Chủ động quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ với tư duy mới để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chính trong nhiệm kỳ mới như: than mua mỏ và chế biến tiêu thụ gần 20 triệu tấn; doanh thu bán than 28.860 tỷ; đảm bảo việc làm và thu nhập bình quân của người lao động năm sau cao hơn năm trước...

Các đơn vị thành viên