Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Đảng bộ Công ty than Khe Chàm: Xây dựng chương trình hành động nâng cao chất lượng đảng viên
Thứ Ba, ngày 22/05/2012

Đảng bộ Công ty than Khe Chàm vừa tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết Trung Ương 4 (Khóa XI) tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ và phát động chương trình hành động nâng cao chất lượng đảng viên.

Các đảng viên được truyền đạt nội dung về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Qua đợt học tập Nghị quyết này, Đảng bộ Công ty đã xây dựng chương trình hành động cụ thể nhằm nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện. Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng gắn với thực hiện tự phê bình và phê bình đảng viên. Đồng thời, Đảng bộ đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đảng viên và công nhân cán bộ, thi đua học tập rèn luyện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đưa sản xuất phát triển, đảm bảo đời sống, việc làm và thu nhập cho người lao động.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên