Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Đảng bộ Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả: Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI)
Thứ Hai, ngày 21/05/2012

Ngày 19/5/2012, tại Quảng Ninh, Đảng ủy Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả đã tổ chức quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ.

450 cán bộ, đảng viên Công ty đã được truyền đạt các nội dung về “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”. Theo tinh thần Nghị quyết, Đảng bộ đã quán triệt và tổ chức cho các chi bộ và mỗi cán bộ, đảng viên kiểm điểm tự phê bình và phê bình về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm… Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên tự nhìn nhận mình, phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống kỷ luật và đồng tâm xây dựng đảng bộ vững mạnh, giữ vững vai trò lãnh đạo đưa Công ty phát triển. Đảng bộ cũng gắn việc thực hiện Nghị quyết với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tổ chức thi đua học tập, lao động sáng tạo… lấy đó là những tiêu chí thiết thực trong việc thực hiện Nghị quyết v.v.
 

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên