Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Đảng bộ Công ty Cảng: Phát động phong trào thi đua Quyết thắng
Thứ Năm, ngày 24/05/2012

Đảng bộ Công ty Cảng (Tổng Công ty Đông Bắc) vừa tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) và phát động phong trào thi đua Quyết thắng tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ đơn vị.

Đảng bộ Công ty đã tổ chức học tập và quán triệt tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) tới toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng đảng hiện nay, đồng thời, phát động phong trào thi đua Quyết thắng. Qua đó, Đảng bộ sẽ chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ do cấp ủy các cấp giao phó, đi đôi với nâng cao năng lực, lãnh đạo, sức chiến đấu trong toàn Đảng bộ.
 

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên