05:46 ICTThứ Ba, 12/12/2023 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Công ty than Mạo Khê nhiệm kỳ 2023 - 2028
Thứ Bảy, ngày 18/02/2023

Ngày 16/2, Công đoàn Công ty than Mạo Khê đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh đã tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Công ty khóa XXIX

Tới dự có đồng chí Lê Thanh Xuân – UVBCH Tổng LĐLĐ Việt Nam – Chủ tịch Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam; đồng chí Bùi Minh Thanh – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh; đồng chí Phạm Thị Biển – Chủ tịch LĐLĐ thị xã Đông Triều; Các đồng chí Phó chủ tịch, trưởng các ban Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam; các đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch các công đoàn bạn khối hầm lò, công đoàn vùng Uông Bí - Đông Triều, Tổng Công ty Điện lực TKV, Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc; các đồng chí lãnh đạo Công ty than Mạo Khê cùng 150 đại biểu là những cán bộ đoàn viên công đoàn tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và sức mạnh đoàn kết của CNVCLĐ trong toàn Công ty.

Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Công ty than Mạo nhiệm kỳ 2023 - 2028

Toàn cảnh Đại hội

Tại Đại hội đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh thay mặt đoàn chủ tịch đã báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023, qua đó đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế tồn tại, rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nghị quyết Đại hội công đoàn công ty lần thứ XXVIII nhiệm kỳ 2017-2023. Với những kết quả đạt được nhiệm kỳ qua Công đoàn Công ty đã có trên 200 tập thể, cá nhân được nhận cờ thi đua của Tổng  LĐLĐ Việt Nam, Tập đoàn TKV, Công đoàn TKV; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bộ Công thương; Bằng Lao động sáng tạo... Năm 2021, Công ty được Công đoàn TKV vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì thợ mỏ”, và năm 2022 Công ty than Mạo Khê là một trong 62 doanh nghiệp tiêu biểu trong cả nước được vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động”.

Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Công ty than Mạo nhiệm kỳ 2023 - 2028

Các cá nhân nhận Bằng khen của Công đoàn TKV

Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Công ty than Mạo nhiệm kỳ 2023 - 2028

Công đoàn Công ty khen thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu xuất sắc nhiệm kỳ 2017-2023 

Về mục tiêu, nhiệm vụ và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ tới, Công đoàn Công ty tập trung: đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; quan tâm chăm lo quyền lợi thiết thực của đoàn viên, người lao động; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; đẩy mạnh các phong trào thi đua góp phần xây dựng Công ty than Mạo Khê - TKV và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phát triển bền vững.

Tại Đại hội, đại biểu các công đoàn bộ phận: Phòng An toàn, Phòng KCM, phân xưởng Phục vụ và phân xưởng Đào lò 2 đã tham luận phân tích, đóng góp ý kiến cho phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới. Với tinh thần tập trung dân chủ, ý thức trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu 15 đồng chí có đủ tiêu chuẩn tham gia vào BCH Công đoàn Công ty khóa XXIX nhiệm kỳ 2023-2028; bầu 07 đồng chí dự Đại hội Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI và 01 đồng chí dự Đại hội LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023-2028. Thực hiện quy trình nhân sự, tại hội nghị lần thứ nhất của BCH khóa XXIX nhiệm kỳ 2023-2028 đã bầu ra Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra Công đoàn Công ty; đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Công ty khóa XXIX với số phiếu tuyệt đối.

Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Công ty than Mạo nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ban chấp hành khóa 29 họp phiên thứ nhất

Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Công ty than Mạo nhiệm kỳ 2023 - 2028

BCH khóa 29 bầu BTV, UBKT và các chức danh

Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Công ty than Mạo nhiệm kỳ 2023 - 2028

Biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội

Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Công ty than Mạo nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đ/c Nguyễn văn Vĩnh tái đắc cử chức danh Chủ tịch Công đoàn Công ty than Mạo Khê khóa 29

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Thanh Xuân đã tán thành, thống nhất với những nhận định, tình hình và những mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát, các chỉ tiêu, giải pháp của nhiệm kỳ mới mà Đại hội đã đề ra. Để triển khai có hiệu quả Nghị quyết đại hội, đồng chí Chủ tịch Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam cũng nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm: Cán bộ đoàn viên, người lao động và công đoàn các cấp trong Công ty cần nhận thức sấu sắc hơn nữa về yêu cầu, nhiệm vụ, chiến lược phát triển của Công ty trong giai đoạn mới; phát huy tốt tinh thần Kỷ luật và đồng tâm của thợ mỏ, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD, nhiệm vụ chính trị của Công ty, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động; thực hiện nhiệm vụ xuyên suốt của tổ chức Công đoàn là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, phối hợp đề xuất với Đảng ủy, cơ quan chuyên môn bên cạnh việc tiếp tục duy trì, tổ chức tốt các chế độ phúc lợi mang tính chất truyền thống, cần nghiên cứu vận dụng các chế độ phúc lợi đặc thù, khác biệt mang lợi ích cho thợ mỏ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, tác phong công nghiệp, phát huy truyền thống văn hóa thợ mỏ trong CNVCLĐ; tham gia phối hợp cùng chuyên môn nâng cao hiệu quả công tác an toàn, không ngừng cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn theo hướng lấy đoàn viên, người lao động là trung tâm góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển. Đại hội đã thông qua báo cáo dự thảo nghị quyết đại hội Công đoàn Công ty than Mạo Khê nhiệm kỳ 2023-2028 với 100% đại biểu biểu quyết nhất trí.

Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Công ty than Mạo nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đ/c Lê Thanh Xuân phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Nhân dịp này, Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Ninh; Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam;  Công đoàn Công ty than Mạo Khê đã có Bằng khen, Giấy khen tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2017-2023.

Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Công ty than Mạo nhiệm kỳ 2023 - 2028

Công đoàn Công ty nhận Bằng khen của LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh

Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Công ty than Mạo nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đ/c Lê Thanh Xuân và đ/c Nguyễn Văn Tuân chúc mừng BCH khóa mới ra mắt Đại hội

Đại hội Công đoàn Công ty Than Mạo Khê lần thứ XXIX nhiệm kỳ 2023-2028 là Đại hội của “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” . Tin tưởng phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” cùng phương châm làm việc “Trách nhiệm – Thân thiện – Sáng tạo”, tập thể cán bộ, đoàn viên, người lao động Công ty than Mạo Khê quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XXIX, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, xây dựng Công ty than Mạo Khê-TKV và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phát triển toàn diện, bền vững./.

Các đơn vị thành viên