Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Công đoàn tỉnh Quảng Ninh: Tham gia 348 cuộc kiểm tra về lao động
Thứ Ba, ngày 26/07/2011

Trong 6 tháng đầu năm 2011, các cấp CĐ tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận 93 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, trong đó đã tham gia giải quyết được 90 đơn, thư với nhiều vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều NLĐ...

Riêng LĐLĐ tỉnh đã trực tiếp tham gia giải quyết 18 đơn thư, vụ việc của CNVCLĐ gửi về cơ quan. LĐLĐ tỉnh đã chú trọng nâng cao chất lượng công tác tư vấn pháp luật, thông qua việc chỉ đạo các cấp CĐ kiện toàn tổ tư vấn pháp luật và tiến hành thành lập Trung tâm Tư vấn pháp luật CĐ trực thuộc LĐLĐ tỉnh. 6 tháng đầu năm 2011, các cấp CĐ đã tiến hành tư vấn cho 675 lượt CNVCLĐ về chính sách, pháp luật lao động. CĐ cấp trên cơ sở đã phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành 348 cuộc kiểm tra về pháp luật lao động, chế độ chính sách với LĐ nữ và công tác đảm bảo ATVSLĐ...

Thông qua các cuộc kiểm tra này đã đóng góp nhiều ý kiến với người sử dụng LĐ để bảo vệ tốt hơn quyền lợi cho NLĐ. Kết quả việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp lao động, đình công kịp thời có hiệu quả đã góp phần bảo vệ quyền lợi của NLĐ, ổn định tư tưởng CNVCLĐ.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên