Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Giải quyết thỏa đáng những kiến nghị của NLĐ ngay trong Tháng Công nhân
Thứ Hai, ngày 20/05/2019

Nhân dịp Tháng Công nhân - Tháng 5/2019, vừa qua, đồng chí Lê Thanh Xuân, Chủ tịch Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Công đoàn TKV) cùng các Ban Công đoàn TKV đã đến thăm hỏi, tặng quà công nhân, cán bộ và người lao động nhiều đơn vị trực thuộc TKV.

Thăm hỏi và tặng quà công nhân, cán bộ đang làm nhiệm vụ tại sà lan vận chuyển than trên biển thuộc Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả.

 Tại các Công ty: CP Chế tạo máy, CP than Núi Béo, CP Hoa tiêu hàng hải và Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả, Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân cùng đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi, tặng quà động viên công nhân, cán bộ và người lao động đang làm việc tại các vị trí sản xuất. Cụ thể, đoàn công tác đến Phân xưởng Cán thép thuộc Công ty CP Chế tạo máy; Phân xưởng Sàng tuyển Công ty CP than Núi Béo; Trạm điều hành hoa tiêu thuộc Công ty CP Hoa tiêu hàng hải. Đặc biệt, đoàn đã lên đoàn sà lan đang trên đường vận chuyển than thuộc Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả đang làm nhiệm vụ chuyển tải than từ khu vực Bến Cân (Mạo Khê) về cảng Khe Dây (Cẩm Phả) để pha trộn tiêu thụ than và thăm hỏi gia đình công nhân Bùi Thị Thoa, công nhân Phân xưởng Giao nhận than 1, có hoàn cảnh khó khăn của Công ty.

Tại các đơn vị, Chủ tịch Công đoàn Lê Thanh Xuân lắng nghe tâm tư, nguyện và những đề nghị của công nhân, cán bộ về các chế độ lao động, tiền lương, thu nhập, chế độ ăn ca và các chế độ bảo hiểm xã hội cũng như điều kiện, môi trường lao động v.v. “Tất cả những kiến nghị của người lao động sẽ được Công đoàn TKV tập hợp để từng bước giải quyết thỏa đáng cho người lao động. Những phần việc thuộc quyền hạn của công đoàn cơ sở, Công đoàn TKV sẽ yêu cầu công đoàn đơn vị giải quyết. Còn lại những kiến nghị thuộc quyền hạn cấp trên sẽ được Ban Chính sách Công đoàn TKV từng bước giải quyết sớm nhất theo trình tự. Nhiều kiến nghị sẽ được giải quyết ngay trong Tháng Công nhân...” - Đồng chí Lê Thanh Xuân nói.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Thăm hỏi và tặng quà công nhân, cán bộ Trạm Hoa tiêu Cẩm Phả thuộc Công ty CP Hoa tiêu hàng hải - TKV.

Thăm gia đình chị Bùi Thị Thoa, công nhân Phân xưởng Giao nhận than 1, có hoàn cảnh khó khăn thuộc Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả.

Thăm công nhân, cán bộ Phân xưởng Cán thép thuộc Công ty CP Chế tạo máy - Vinacomin

Thăm công nhân Phân xưởng Sàng tuyển, Công ty CP than Núi Béo.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên