08:28 ICTThứ Hai, 29/05/2023 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Tài liệu tham khảo phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 02 năm 2021
Thứ Hai, ngày 01/02/2021

I - ĐIỂM TIN TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC NỔI BẬT

1.1. Tin vắn kinh tế thế giới

- Liên minh Thái Bình Dương tăng cường hợp tác, thúc đẩy phục hồi kinh tế

- Standard Chartered dự báo kinh tế Đài Loan tăng trưởng 3,3% năm 2021

- Đàm phán Brexit vẫn tiếp tục dù đã qua hạn chót

- EU đạt được thỏa thuận về ngân sách và gói hỗ trợ

- ADB điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP của ASEAN năm 2020 và 2021

- Ấn Độ tái khởi động đàm phán hiệp định thương mại với Mỹ  

- Asia Society và Trung tâm Nghiên cứu APEC của Australia nhận định Việt Nam “là đối tác kinh tế hoàn hảo của Australia”  

- Việt Nam và Anh ký kết thúc đàm phán FTA Việt Nam-Anh (UKVFTA)  

                            (Nguồn: Bản tin tổng hợp Kinh tế quốc tế - Phòng HTQT, VP TKV)

1.2. Tình hình thời sự, chính trị nổi bật trong nước

* Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021)

Nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021), các chi, đảng ủy cơ sở tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung: những thắng lợi vĩ đại của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt 91 năm qua, những bài học kinh nghiệm…

a) Những thắng lợi vĩ đại

Từ năm 1930 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại, đó là:

Thứ nhất: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do.

Thứ hai: Thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế.

Thứ ba: Thắng lợi của công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tiếp tục đưa đất nước từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội với nhận thức và tư duy mới đúng đắn, phù hợp thực tiễn Việt Nam.

Với những thắng lợi đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 91 năm qua, nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa; Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; đất nước ta đã ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới.

b) Những bài học kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam

Một là, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc. Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là hai nhiệm vụ chiến lược có quan hệ chặt chẽ với nhau.

Hai là, sự nghiệp cách mạng là của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Nhân dân là lực lượng to lớn làm nên những thắng lợi lịch sử. Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với Nhân dân. Quan liêu, tham nhũng, xa rời Nhân dân sẽ dẫn đến những tổn thất khôn lường đối với vận mệnh của đất nước, của chế độ xã hội chủ nghĩa và của Đảng.

Ba là, không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết: đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế. Đó là truyền thống quý báu và là nguồn sức mạnh to lớn của cách mạng nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”.

Bốn là, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế. Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng cần kiên định ý chí độc lập, tự chủ và nêu cao tinh thần hợp tác quốc tế, phát huy cao độ nội lực, đồng thời tranh thủ ngoại lực, kết hợp yếu tố truyền thống với yếu tố hiện đại.

Năm là, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng không có lợi ích nào khác ngoài việc phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Đảng phải nắm vững, vận dụng sáng tạo, góp phần phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng làm giàu trí tuệ, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực tổ chức để đủ sức giải quyết các vấn đề do thực tiễn cách mạng đặt ra. Mọi đường lối, chủ trương của Đảng phải xuất phát từ thực tế, tôn trọng quy luật khách quan. Phải phòng và chống những nguy cơ lớn: sai lầm về đường lối, bệnh quan liêu và sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

* Toàn văn diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày

Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,

Thưa các vị khách quý,

Thưa các đồng chí đại biểu Đại hội,

Hôm nay, trong không khí mùa Xuân, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Đảng ta là đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; mỗi đảng viên là một đại biểu trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc ta.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội và Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, tôi nhiệt liệt chào mừng 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên trong cả nước về dự Đại hội. Các đồng chí là những đảng viên ưu tú được bầu chọn, tiêu biểu cho trí tuệ, niềm tin, sự thống nhất ý chí, hành động, quyết tâm, khát vọng vươn lên và sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Trong giờ phút trọng thể này, với lòng biết ơn vô hạn, Đại hội chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị lãnh tụ thiên tài, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, người chiến sỹ lỗi lạc của phong trào giải phóng của các dân tộc thuộc địa và bị áp bức trên toàn thế giới. Đại hội chúng ta tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cách mạng tiền bối, với đồng chí, đồng bào đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội chúng ta nồng nhiệt chào mừng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khóa III đến khoá VII, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo và đại diện thế hệ trẻ đã đến dự Đại hội. Chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh, chào mừng các vị đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đã đến dự phiên khai mạc trọng thể này.

Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh, đánh giá cao và trân trọng biểu dương sự nỗ lực phấn đấu không ngừng, tinh thần quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách và ý chí, khát vọng vươn lên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, cùng các phong trào thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân, các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội XIII và góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, đóng góp quan trọng và trực tiếp vào thành công của Đại hội.

Đại hội trân trọng, nhiệt liệt hoan nghênh và chân thành cảm ơn sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm và những đóng góp quý báu của các cấp ủy, tổ chức đảng, của toàn thể cán bộ, đảng viên, của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể nhân dân, các vị lão thành cách mạng, các nhân sĩ, trí thức, cùng đông đảo nhân dân và chiến sỹ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài cho công tác chuẩn bị và dự thảo các văn kiện Đại hội để thực sự là kết tinh của trí tuệ, tiếng nói và niềm tin của toàn thể nhân dân ta.

Thưa các đồng chí,

Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen, nhiều vấn đề chiến lược mới đặt ra cần phải giải quyết, từ tình hình quốc tế, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường đến các thách thức mang tính toàn cầu về biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và cả những thành tựu ngoạn mục của tiến bộ khoa học công nghệ đang tác động, ảnh hưởng mạnh mẽ tới đời sống kinh tế - xã hội của đất nước ta cũng như toàn thế giới. Cán bộ, đảng viên, nhân dân đang mong muốn và đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để khơi thông mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa gắn với phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiếp tục đà phát triển đất nước nhanh và bền vững, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đại hội được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đạt được nhiều thành quả rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật; góp phần tô đậm những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 35 năm đổi mới; 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991; 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020. Đồng thời, chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế, những vấn đề cần khắc phục, vượt qua cho giai đoạn 5 năm tiếp theo, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045.

Trong bối cảnh đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có trách nhiệm lịch sử to lớn đối với Tổ quốc, đồng bào và dân tộc ta, không chỉ trong giai đoạn 5 năm 2021 - 2025 mà cho cả những thập niên tới, cho những thế hệ tương lai của đất nước. Với quan điểm nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, đổi mới, hội nhập và phát triển, phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, kiên định niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn, Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới; 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991; 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Đồng thời, Đại hội kiểm điểm sâu sắc, toàn diện công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng; đặc biệt là bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ đủ sức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ to lớn, nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó trong những năm tới.

Thưa các đồng chí,

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội XIII thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Với định hướng đúng đắn, khát vọng phát triển mạnh mẽ và quyết tâm chính trị cao, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ lập nên thành tựu phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc ta.

Với niềm tin sâu sắc đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Kính chúc các đồng chí đại biểu và các vị khách quý sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

* Đại hội XIII: Hân hoan niềm tin và sự kỳ vọng về tương lai đất nước

Với sự truyền cảm hứng từ thành công của Đại hội XIII, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam - một Đảng luôn thực hiện nghiêm các nguyên tắc xây dựng Đảng, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động sẽ tiếp tục kiên định đường lối đổi mới, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội để xây dựng, bảo vệ, phát triển đất Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ngày 01/2/2021, với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công tốt đẹp về nội dung, cách thức và cách thức thông qua các Nghị quyết. Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và đoàn kết, thống nhất bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa mới gồm 180 đồng chí ủy viên chính thức và 20 đồng chí ủy viên dự khuyết; đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân và đất nước, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã họp Hội nghị lần thứ nhất và bầu Bộ Chính trị gồm 18 đồng chí; Ban Bí thư gồm một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 19 đồng chí và đồng chí Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII. Đặc biệt, với sự thống nhất và tin tưởng cao, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Trong niềm tin tưởng vào Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo nhân dân xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, có thể thấy rằng:

Một là, kết quả của Đại hội là sự kết tinh sức mạnh nội lực của sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng: "Sự đoàn kết trong Đảng là quan trọng hơn bao giờ hết, nhất là sự đoàn kết chặt chẽ giữa các cán bộ lãnh đạo” - cơ sở của khối đại đoàn kết toàn dân; là sự thể hiện cao của nguyên tắc tập trung dân chủ và tinh thần, trách nhiệm, đạo đức và ý thức tổ chức "kỷ luật rất nghiêm từ trên xuống dưới. Kỷ luật này là tư tưởng phải nhất trí, hành động phải nhất trí. Kỷ luật này là do lòng tự giác của đảng viên về nhiệm vụ của họ đối với Đảng" của mỗi đại biểu dự Đại hội trước Đảng, trước Tổ quốc và nhân dân, nên có sức mạnh truyền cảm hứng cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân vào tương lai tươi sáng của đất nước.

Trong niềm vui và phấn khởi, tự hào, lời phát biểu đầy tinh thần trách nhiệm và tâm huyết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong phiên bế mạc Đại hội: "Tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII xin hứa trước Đại hội, trước toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, sẽ hết sức cố gắng, ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, tiếp nối, kế thừa truyền thống, những thành quả cách mạng đã đạt được, cùng với toàn Đảng, toàn dân phát huy những truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm quý báu của Đảng ta, dân tộc ta, tăng cường đoàn kết nhất trí, thống nhất tư tưởng và hành động…" để sớm đưa Nghị quyết đại hội XIII vào cuộc sống không chỉ là lời hứa, là vinh dự và trách nhiệm của Tổng Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương Đảng mà còn chính là lời hứa của mỗi cán bộ, đảng viên trước Tổ quốc và nhân dân.

Hai là, trong mọi hoàn cảnh, mọi thời điểm, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là một khối thống nhất. Sức mạnh của Đảng là sự thống nhất trong tư tưởng và hành động, là "đồng tâm nhất trí, mạnh bạo xung phong"; là thực hiện nghiêm các nguyên tắc xây dựng Đảng và "phải thật sự mở rộng dân chủ"; là sự gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tin yêu, đồng lòng ủng hộ...

Vì thế, việc Đảng tiếp tục kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động, không ngừng vận dụng và phát triển sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong từng giai đoạn; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đồng thời, phải tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; tiếp tục nâng cao bản lĩnh, năng lực lãnh đạo, cầm quyền trong hoạch định và thực hiện đường lối, chính sách phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu hướng phát triển của thời đại; giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng, thực hiện nghiêm các nguyên tắc, cơ chế, quy định của Đảng, thực hành dân chủ gắn liền với tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng… không chỉ thể hiện sự kiên định, bản lĩnh của một Đảng Mácxít cách mạng chân chính - Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện mà còn chứng tỏ vị trí, vai trò độc quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam như Điều 4 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã khẳng định.

Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ lãnh đạo nhân dân Việt Nam thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 và 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII; kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng đất nước Việt Nam phát triển hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

Ba là, nhiệm vụ của Đảng là "ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN, PHỤNG SỰ TỔ QUỐC” và "Sức mạnh vô địch của Đảng là ở tinh thần kỷ luật tự giác, ý thức tổ chức nghiêm chỉnh của cán bộ và đảng viên”, vì thế, ở đâu và bao giờ, cán bộ, đảng viên cũng "phải hết lòng tôn trọng tập thể, phát huy dân chủ nội bộ, tuyệt đối không được độc đoán cá nhân, tự đặt mình cao hơn tổ chức, tự cho phép mình đứng ngoài kỷ luật. Càng có công lao càng phải khiêm tốn"[7] để bảo đảm cho đường lối, chủ trương của Đảng được chấp hành nghiêm chỉnh, thực hiện thắng lợi.

Thực tế, kết quả của Đại hội về công tác nhân sự và việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu là Tổng Bí thư nhiệm kỳ 2021-2026 thêm một lần khẳng định rằng: Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến cơ sở muốn xứng đáng là người lãnh đạo - người đầy tớ thật trung thành của nhân dân như Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn thì nhất định phải luôn luôn phải rèn luyện, trau dồi phẩm chất, đạo đức cách mạng để không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực công tác.

Mỗi người ở từng vị trí công tác của mình phải luôn phụng sự và liêm chính, phải "ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng. Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình; phải tận tâm, tận lực vì dân", "phải nâng cao tinh thần phụ trách trước Đảng và trước quần chúng, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Phải yêu kính nhân dân. Phải thật sự tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân. Tuyệt đối không được lên mặt làm "quan cách mạng" ra lệnh ra oai…đi đúng đường lối quần chúng, thành tâm học hỏi quần chúng, kiên quyết dựa vào quần chúng, giáo dục và phát động quần chúng  tiến hành mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước", nhất là "phải luôn chăm lo đến đời sống của quần chúng. Phải "chí công vô tư" và có tinh thần "lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ". Đó là đạo đức của người cộng sản" để quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đáp ứng được lòng mong đợi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

Bốn là, trong niềm vui chung và niềm tin tưởng tuyệt đối vào Đảng Cộng sản Việt Nam, vào lời hứa của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: "Mang lại ấm no, hạnh phúc thực chất cho nhân dân mới là thành công của Đại hội", nhân dân kỳ vọng vào một đất nước Việt Nam ngày càng phát triển bền vững theo đúng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ trở thành nước phát triển, thu nhập cao…

Thành công của Đại hội XIII cũng cho thấy một sự thật là, các thế lực thù địch càng tăng cường các hoạt động chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung, những nội dung liên quan đến đại hội XIII nói riêng, nhất là về công tác nhân sự và nội dung văn kiện Đại hội nhằm chia rẽ/tách rời Đảng với dân tộc, Đảng với nhân dân và kiều bào yêu nước thì càng lộ rõ dã tâm thâm độc, xấu xa của chúng. Những luận điệu phản động của những người mượn danh yêu nước, dân chủ để chống Đảng này xuất hiện trong không khí mừng Xuân Tân Sửu 2021, kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2021) và mừng thành công Đại hội XIII của Đảng đang bừng lên trong cả nước nhất định sẽ được nhân dân nhận diện và cảnh giác cao độ.

Năm là, thành công của Đại hội cũng cho thấy rằng, những thông tin lề trái trên mạng xã hội trước Đại hội và trong những ngày Đại hội diễn ra chỉ là sự bôi đen, bịa đặt của thế lực thù địch luôn có dã tâm chống Đảng Cộng sản Việt Nam.

Những thông tin sai trái, thù địch như: Văn kiện Đại hội XIII chẳng có gì mới, nên "đó là con đường đi không đến", là sẽ đưa đất nước Việt Nam đến mãi lạc hậu; rằng Đại hội XIII của Đảng là cuộc tranh giành quyền lực, phe nhóm trong Đảng; là sự chia chác quyền lợi giữa các vùng miền; nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng "chỉ là dân chủ của một nhóm người, đại khái là “con vật nào cũng bình đẳng, nhưng có một số con được bình đẳng hơn”; "bỏ phiếu không quan trọng, kiểm phiếu quyết định tất cả"; rằng "việc ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư đảng cộng sản Việt Nam tôi cho rằng đó là một điều xấu, không nên làm"; "xây dựng Đảng là xây dựng tình huống"… cho thấy âm mưu chống phá của các thế lực thù địch đối với Đảng Cộng sản Việt Nam là không có điểm dừng.

Trong niềm tin tưởng và sự kỳ vọng, có thể khẳng định rằng: Dù được lấp liếm dưới hình thức nào, bằng phương tiện gì thì những thông tin sai trái, thù địch, những luận điệu phản động lan tràn trên mạng xã hội cũng không thể phủ nhận hoặc làm giảm đi niềm vui mừng và phấn khởi mới, niềm tin tưởng và khát vọng mới của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trước thành công của Đại hội XIII và tươi lai tươi sáng của đất nước.

Với sự truyền cảm hứng từ Đại hội XIII, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam - một Đảng luôn thực hiện nghiêm các nguyên tắc xây dựng Đảng; luôn "hòa mình với quần chúng thành một khối, tin quần chúng, hiểu quần chúng, lắng nghe ý kiến quần chúng" sẽ tiếp tục kiên định đường lối đổi mới; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia/dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác và cùng có lợi để xây dựng, bảo vệ, phát triển nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong niềm hân hoan và sự kỳ vọng, tin tưởng và bảo vệ Đảng, việc kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới và sáng tạo trong tổ chức, triển khai thực hiện của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là vấn đề mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn đối với chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam đang kiên trì xây dựng mà còn là động lực tinh thần và sức mạnh nội lực để nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng vững bước trên hành trình hướng đến tương lai, đến độc lập, tự do, hạnh phúc và phồn vinh.

* Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính Phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Trong năm 2020, cả nước đã chung tay phòng chống dịch Covid-19 và kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, được nhân dân và cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Bước sang năm 2021, dịch bệnh trên thế giới tiếp tục diễn biến rất phức tạp, đã phát hiện biến thể mới của vi-rút có tốc độ lây lan nhanh ở trên 70 quốc gia. Tại Việt Nam, trong các ngày 27 và 28 tháng 01 năm 2021, đã ghi nhận nhiều ca dương tính trong cộng đồng do biến thể mới của vi-rút (72 ca tại nhà máy POYUN, Khu công nghiệp Cộng Hòa thành phố Chí Linh tỉnh Hải Dương và 11 ca liên quan đến nhân viên an ninh của sân bay Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh); là trường hợp lây nhiễm cộng đồng lớn nhất từ trước đến nay, có nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng.

Để nhanh chóng kiểm soát hiệu quả, triệt để dập dịch, không để bùng phát trong cộng đồng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1.Đối với tỉnh Hải Dương: 

a) Phong tỏa toàn bộ thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương và áp dụng nghiêm các biện pháp theo Chỉ thị số 16/CT-TTgngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó:

- Thực hiện giãn cách xã hội toàn bộ thành phố, trong thời gian 21 ngày kể từ 12h00 ngày 28 tháng 01 năm 2021 theo nguyên tắc cách ly gia đình với gia đình, thôn với thôn, xã với xã, phường với phường... Yêu cầu mọi người dân chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết (như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu), đi làm việc (tại cơ quan, nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa hoặc bị dừng hoạt động) và các trường hợp khẩn cấp khác. Không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng; giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi tiếp xúc.

- Tạm dừng tất cả hoạt động trường học, hoạt động công cộng, cơ sở vui chơi, giải trí, tập trung đông người, các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu.

- Tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng từ thành phố Chí Linh ra bên ngoài, trừ các trường hợp vì lý do công vụ hoặc trường hợp thật sự cần thiết. Hạn chế tối đa hoạt động của các phương tiện cá nhân. Bảo đảm vận hành thông suốt việc vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất.

- Người đứng đầu các cơ sở sản xuất kinh doanh chịu trách nhiệm về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương quyết định áp dụng biện pháp đóng cửa, dừng hoạt động các cơ sở không đảm bảo an toàn phòng chống dịch; chỉ đạo truy vết thần tốc, khoanh vùng, dập dịch, xét nghiệm trên diện rộng và thực hiện cách ly tập trung với các trường hợp tiếp xúc gần trong 21 ngày; căn cứ theo mức độ nguy cơ với từng khu vực trên địa bàn, quyết định áp dụng các biện pháp phong tỏa, giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTgngày 27 tháng 3 năm 2020 và Chỉ thị số 16/CT-TTgngày 31 tháng 3 năm 2020.

2. Đối với tỉnh Quảng Ninh:

a) Tạm dừng hoạt động của Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn kể từ 12h00 ngày 28 tháng 01 năm 2021.

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh quyết định áp dụng biện pháp đóng cửa, dừng hoạt động các Cơ sở không đảm bảo an toàn phòng chống dịch; chỉ đạo truy vết thần tốc, khoanh vùng, dập dịch, xét nghiệm trên diện rộng và thực hiện cách ly tập trung với các trường hợp tiếp xúc gần trong 21 ngày; căn cứ theo mức độ nguy cơ với từng khu vực trên địa bàn, quyết định áp dụng các biện pháp phong tỏa, giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTgngày 27 tháng 3 năm 2020 và Chỉ thị số 16/CT-TTgngày 31 tháng 3 năm 2020.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo:

a) Rà soát, siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn, đặc biệt tại các cơ sở y tế, trường học, khu công nghiệp, nhà máy xí nghiệp, các khu vực thường xuyên có hoạt động tập trung đông người.

b) Quyết định áp dụng các biện pháp phong tỏa, giãn cách xã hội căn cứ theo mức độ nguy cơ với từng khu vực trên địa bàn.

c) Yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các giải pháp về đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng.

d) Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, xử lý nghiêm các vi phạm.

4. Bộ Y tế tập trung nguồn lực, kịp thời hỗ trợ các tỉnh: Quảng Ninh, Hải Dương nhanh chóng dập dịch; chủ động có phương án, kịch bản để xử lý hiệu quả trong tình huống dịch bệnh bùng phát.

5. Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Y tế, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ hoạt động nhập cảnh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh, tổ chức nhập cảnh trái phép.

6. Các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Y tế, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí và Ủy ban nhân dân các tỉnh tiếp tục thông tin về tình hình và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để người dân đề cao cảnh giác, không hoang mang với dịch bệnh.

II - TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI

* Bảo đảm tính chủ đạo của thành phần kinh tế Nhà nước

Tham luận với chủ đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sáng 28/01, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp (DN) Trung ương nhận định, thực tiễn thời gian qua cho thấy, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước, ngân hàng thương mại Nhà nước trong Khối DN Trung ương luôn giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế, đóng vai trò nòng cốt, dẫn dắt trong một số ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội lần thứ III của Đảng bộ Khối xác định mục tiêu là: Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, sức mạnh đoàn kết và năng lực đổi mới sáng tạo; tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện chủ trương cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả để doanh nghiệp (DNNN) giữ vững vai trò nòng cốt và dẫn dắt trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Phấn đấu đến năm 2025: Các DN nâng cao một bước quan trọng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh; phấn đấu có 1-2 ngân hàng thương mại nằm trong top 100 ngân hàng lớn nhất về tổng tài sản trong khu vực châu Á và có ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán nước ngoài; tất cả các ngân hàng thương mại áp dụng Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn. Các tập đoàn, tổng công ty hoàn thành cơ bản mục tiêu, nhiệm vụ về cổ phần hóa và thoái vốn.

Tại Đại hội, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm bày tỏ nhất trí cao với nội dung các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là các quan điểm về DNNN: “Tiếp tục thực hiện sắp xếp lại DNNN, tập trung giữ vững những lĩnh vực then chốt, thiết yếu; những địa bàn quan trọng về quốc phòng, an ninh; những lĩnh vực mà DN thuộc các thành phần kinh tế khác không đầu tư. Củng cố, phát triển một số tập đoàn kinh tế Nhà nước có quy mô lớn, hoạt động hiệu quả, có khả năng cạnh tranh khu vực và quốc tế trong một số ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế… Nâng cao hiệu quả của DNNN sau cổ phần hoá. Hình thành đội ngũ quản lý DNNN chuyên nghiệp, có trình độ cao”.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm cho rằng, ở Việt Nam, vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước xuất phát từ lợi ích của đất nước, của nhân dân trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Kinh tế Nhà nước phát huy tốt vai trò chủ đạo thì kinh tế-xã hội sẽ phát triển nhanh, quốc phòng-an ninh được giữ vững.

Một trong những yếu tố quan trọng để đạt được mục tiêu này là tạo cơ chế, chính sách để thúc đẩy DNNN phát triển bền vững. Chỉ khi đó mới nâng cao chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh của DNNN để làm tốt vai trò nòng cốt, dẫn dắt trong các lĩnh vực kinh tế then chốt, tạo điều kiện để phát triển các DN thuộc thành phần kinh tế khác, bảo đảm DN Việt Nam thật sự trở thành lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế.

Từ nhận thức và sự tiếp cận quan điểm nêu trên, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm đề xuất 5 nhóm giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy DNNN phát triển bền vững, góp phần bảo đảm tính chủ đạo của thành phần kinh tế Nhà nước.

Thứ nhất là nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng đối với DNNN trong thời gian tới. Nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổ chức đảng, mô hình các tổ chức chính trị-xã hội trong DN. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, nhất là cán bộ chủ chốt DN, nâng cao tính Đảng và ý thức tuân thủ pháp luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong DNNN đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng.

Thứ hai sớm xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế pháp luật, tạo khuôn khổ và hành lang pháp luật đầy đủ, đồng bộ, thống nhất để cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN. Nghiên cứu, rà soát sửa đổi cơ chế quản lý, giám sát và thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan và người đại diện sở hữu Nhà nước, hoàn thiện mô hình quản lý, giám sát DNNN và vốn, tài sản của Nhà nước đầu tư vào DN một cách rõ ràng hơn, phù hợp với bối cảnh tình hình hiện nay, làm cơ sở cho DNNN hoạt động, tận dụng được thế mạnh của các DN lớn, phát huy vai trò mở đường, dẫn dắt của DNNN. Rà soát, xây dựng cơ chế, chính sách hoặc các quy định cụ thể để tách bạch việc thực hiện sản xuất, kinh doanh của DNNN với các hoạt động sản xuất, cung ứng hàng hóa, dịch vụ công ích Nhà nước đặt hàng cho DN. Trên cơ sở đó thực hiện việc giám sát và đánh giá DN trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh theo đúng chuẩn mực quốc tế và bảo đảm hoạt động kinh doanh của DNNN bình đẳng như các DN khác.

Thứ ba là rà soát và hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của DNNN, người đại diện phần vốn Nhà nước tại DN, người quản lý DN. Tăng cường minh bạch thông tin đối với tất cả các DNNN theo các tiêu chuẩn áp dụng đối với các công ty đại chúng; nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về DNNN; có chế tài xử lý nhằm bảo đảm tính hiệu quả trong việc phối hợp quản lý, sắp xếp DN giữa các bộ, ngành, địa phương. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm toán kịp thời phát hiện các vi phạm, xử lý nghiêm minh đối với các vi phạm tạo sự “răn đe” để nâng cao hiệu quả quản lý vốn Nhà nước tại DN.

Thứ tư là kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại DN, có các cơ chế đặc thù để Ủy ban thực sự hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đây là một trong những giải pháp trọng tâm trong việc thay đổi phương thức quản lý vốn Nhà nước đối với các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước.

Thứ năm là nghiên cứu việc thành lập cơ quan thực hiện chức năng đầu tư vốn của Nhà nước vào các DNNN vì việc thực hiện đầu tư và tái đầu tư vào các DNNN sẽ đáp ứng nhu cầu phát triển của DN, phù hợp kinh nghiệm quốc tế và các quy định của pháp luật.

“Với truyền thống yêu nước, cách mạng, đoàn kết, dân chủ, năng động, sáng tạo, kỷ luật, kỷ cương, vị trí và tầm quan trọng của các DNNN cùng với sự lãnh đạo của Trung ương, sự hỗ trợ, phối hợp của các ban, bộ, ngành, các tỉnh, thành phố và sự giúp đỡ của bạn bè trong nước, quốc tế… Đảng bộ Khối DNTW sẽ tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, phát huy mọi nguồn lực, quyết tâm xây dựng các DN, ngân hàng, đơn vị phát triển bền vững, giữ vững vị trí then chốt, dẫn dắt nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế Nhà nước, đóng góp tích cực xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, nhân dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc”, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu.

III - THÔNG TIN NỔI BẬT CỦA TẬP ĐOÀN

* TKV kích hoạt công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở trạng thái cao nhất

Vừa qua, trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm khi phát hiện các trường hợp nhiễm Covid-19 tại Quảng Ninh, Hải Dương và một số tỉnh thành, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức họp trực tuyến chỉ đạo khẩn cấp công tác phòng, chống dịch. Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải - Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Tập đoàn chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Tập đoàn đã báo cáo cập nhật tình hình của TKV trước diễn biến mới phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Theo đó, các đơn vị trực thuộc TKV, đặc biệt là các đơn vị đứng chân tại Quảng Ninh và khu vực lân cận Hải Dương đã rất chủ động, kịp thời trong việc triển khai ngay các biện pháp phòng, chống dịch cho người lao động tại đơn vị mình. Đồng thời, các đơn vị cũng thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị Chính phủ cũng như của địa phương trong công tác phòng, chống dịch.

Sau khi lắng nghe các đơn vị báo cáo trực tiếp tình hình thực tế, Tổng Giám đốc - Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Tập đoàn Đặng Thanh Hải nhận định, đợt bùng phát dịch Covid-19 lần này tiềm ẩn rất nhiều biến động và nguy hiểm khi diễn ra vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu và xảy ra tại địa bàn trọng điểm của TKV là tỉnh Quảng Ninh. Trước tình hình đó, quan điểm chỉ đạo là TKV sẽ kích hoạt lại trạng thái phòng, chống dịch Covid -19 cao nhất với phương châm: bình tĩnh - tự tin - xử lý kịp thời, chính xác các tình huống có thể xảy ra, đồng thời đảm bảo công tác chăm lo đời sống cho người lao động, không để bất cứ người lao động nào không có Tết.

Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải nhấn mạnh những giải pháp chính và yêu cầu các đơn vị trong TKV nghiêm túc triển khai như sau: Cập nhật, nắm bắt toàn bộ các chỉ đạo của Chính phủ, địa phương, bổ sung kịp thời vào các chỉ đạo và giải pháp phòng, chống dịch bệnh của TKV và các đơn vị; Vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa duy trì hoạt động SXKD ở mức độ tối ưu nhất. Lưu ý đối với các đơn vị trên địa bàn Quảng Ninh, đặc biệt là khu vực miền Tây (Mạo Khê, Uông Bí), cần thường xuyên cập nhật diễn biến của dịch bệnh, theo dõi chặt chẽ các CBCN thuộc diện các F để có chỉ đạo và giải pháp cụ thể; Phối hợp với các Trung tâm phòng chống dịch bệnh tại địa phương để kiểm soát và thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch. Đối với các đơn vị khác ngoài địa bàn tỉnh Quảng Ninh cần tiến hành rà soát ngay các biện pháp phòng chống dịch để chủ động phòng ngừa.

Tổng Giám đốc Tập đoàn cũng đề nghị các đơn vị nhanh chóng cập nhật số lượng công nhân lao động có khả năng không về quê ăn Tết được để xây dựng phương án, kế hoạch bố trí công nhân đón Tết ngay tại đơn vị phù hợp với điều kiện thực tế. Đặc biệt, Tổng Giám đốc Tập đoàn nhấn mạnh, với tình cảm và trách nhiệm với cộng đồng, xã hội của TKV, Tập đoàn và các đơn vị sẽ chung tay, hỗ trợ các địa phương triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là tại Quảng Ninh - địa bàn hoạt động trọng điểm của TKV.

Kết luận cuộc họp, Tổng Giám đốc - Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Tập đoàn Đặng Thanh Hải kêu gọi toàn hệ thống chính trị, các đơn vị trực thuộc và CBCN toàn Tập đoàn nêu cao tinh thần cảnh giác, cùng vào cuộc trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của TKV đã kịp thời ban hành Công văn số 370/TKV-BCĐ, ngày 29/01/2021 để triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong toàn Tập đoàn.

*10 Thành tựu nổi bật của TKV năm 2020

1. Tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở, Đại hội điểm Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, Đảng bộ Than Quảng Ninh lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III xác định mục tiêu tổng quát của giai đoạn 2020 - 2025 và thông qua Nghị quyết lãnh chỉ đạo toàn Đảng bộ, cán bộ, đảng viên và người lao động trong Tập đoàn phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh; xây dựng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phát triển bền vững.

Cùng với đó, Tập đoàn và các đơn vị đã hoàn thành nhiều công trình, dự án chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiêu biểu như: Hệ thống vận chuyển đá thải ngược vào mỏ - công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III; Công trình Đầu tư đổi mới công nghệ khai thác cơ giới hóa đồng bộ hạng nhẹ tại Công ty than Hạ Long chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV; Công trình cải tạo môi trường cụm kho cảng Điền Công chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương lần thứ III; Nhà máy Sàng tuyển than Khe Chàm - công trình trọng điểm được Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương chọn gắn biển chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

2. Thực hiện thành công nhiệm vụ kép: “Vừa sản xuất kinh doanh, vừa phòng chống dịch hiệu quả”.

Khi Covid-19 bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam, TKV ngay lập tức kích hoạt, triển khai mạnh mẽ các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Quan điểm của TKV là ưu tiên cao nhất cho công tác phòng chống dịch, chăm lo bảo vệ sức khỏe cho người lao động, coi đó là tiền đề để thực hiện nhiệm vụ kép là: Đảm bảo sản xuất kinh doanh và phòng chống dịch hiệu quả. Các công ty con, đơn vị trực thuộc Tập đoàn cũng đã khẩn trương, chủ động, nghiêm túc trong thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch. Với quyết tâm đó, dù lực lượng lao động của Tập đoàn lớn, lại hoạt động trải dài trên 42 tỉnh thành cả nước; song đến thời điểm này, TKV vẫn đảm bảo an toàn, không có người lao động nào mắc Sar-Cov-2.

Về nhiệm vụ SXKD, trong bối cảnh gặp không ít khó khăn nhưng thợ mỏ TKV vẫn đồng tâm thi đua lao động sản xuất. Nhờ đó, TKV đã hoàn thành tốt kế hoạch, đảm bảo các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra. Đặc biệt, năm 2020, TKV là một trong 5 Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước được Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp khen thưởng Tập thể xuất sắc. Kết quả: tổng doanh thu Tập đoàn trong năm 2020 đạt 123.425 tỷ đồng; lợi nhuận ước đạt gần 3000 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước đạt 19.500 tỷ đồng. Đáng chú ý, sản lượng điện, sản lượng Alumin sản xuất của TKV đạt cao nhất từ trước đến nay với 10,6 tỷ kWh điện và 1,42 triệu tấn alumina. Các lĩnh vực khác như cơ khí, vật liệu xây dựng, địa chất, sản xuất VLNCN Amon Nitorat đều tăng so với 2019.

3. Tiếp tục đổi mới công nghệ, hiện đại hoá sản xuất theo hướng Cơ giới hoá, Tự động hoá, Tin học hoá.

Năm 2020, Tập đoàn tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/ĐU về tập trung lãnh đạo đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hoá, tự động hoá, tin học hoá vào sản xuất và quản lý. Trong lĩnh vực đổi mới công nghệ, Tập đoàn đã đưa vào hoạt động 2 lò chợ CGH đồng bộ hạng nhẹ tại Công ty than Hạ Long, Công ty than Mông Dương. Các dự án này đã nhanh chóng tác động tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi đơn vị, góp phần nâng cao năng suất, sản lượng khai thác. Trong quản trị doanh nghiệp, Tập đoàn từng bước thực hiện số hoá công tác quản lý điều hành.

Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng đã đưa vào sử dụng nhiều thiết bị tự động nhằm đảm bảo công tác an toàn môi trường như: Lắp đặt tổng số 50 máy phun sương dập bụi cao áp, vận hành 36 hệ thống quan trắc môi trường tự động, sử dụng xe tưới nước tự động dập bụi. Đặc biệt, các phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật tiếp tục được lan toả mạnh mẽ, góp phần tích cực cải thiện điều kiện làm việc, tạo ra giá trị làm lợi cho các đơn vị và Tập đoàn. Riêng trong năm 2020, đã có hơn 4000 sáng kiến được đưa vào áp dụng tại các đơn vị trong Tập đoàn.

4. Hợp nhất thành công Công ty CP than Cao Sơn và Công ty CP than Tây Nam Đá Mài.

Tháng 8/2020, Tập đoàn tiến hành hợp nhất Công ty than Cao Sơn và Công ty CP than Tây Nam Đá Mài. Đây là hai công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán đầu tiên hợp nhất thành công tại Việt Nam. Việc hợp nhất hai Công ty nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác quản trị tài nguyên, quản trị doanh nghiệp, hình thành mỏ lộ thiên công suất lớn, đồng bộ, hiện đại. Quá trình triển khai hợp nhất, Đảng uỷ, chuyên môn và công đoàn đã có sự phối hợp chặt chẽ, đảm bảo sự đồng thuận, ổn định tư tưởng của cán bộ công nhân viên, người lao động và dư luận.

Sau hợp nhất, Công ty CP than Cao Sơn mới đã nhanh chóng xây dựng quy chế, quy định, nội bộ mới; kiện toàn cơ cấu tổ chức, điều hành. Công tác tổ chức sản xuất cũng đã bắt nhịp nhanh, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh với sản lượng than lớn nhất trong TKV hiện nay, đảm bảo việc làm, đời sống cho cán bộ, công nhân viên và người lao động.

5. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý nội bộ, quản trị doanh nghiệp

Trong năm 2020, Tập đoàn đã ban hành 16 Quy chế, Quy định nhằm tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Qua tổng hợp, thống kê, hiện nay TKV đang có hơn 140 quy chế, quy định có hiệu lực áp dụng, làm cơ sở để tổ chức quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong các lĩnh vực: Quản lý vốn, tài sản; Quản trị chi phí, cơ chế hợp đồng phối hợp kinh doanh; Quản lý việc mua sắm vật tư, nguyên nhiên vật liệu; Quản lý việc lựa chọn nhà thầu, nhà cung cấp,…

Việc sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các văn bản quy chế, quy định nói trên nhằm mục đích tiếp tục hoàn thiện các cơ chế quản lý nội bộ của TKV, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật cũng như thích ứng với các điều kiện của thị trường, thực tế của quá trình sản xuất; đồng thời tạo động lực để các đơn vị tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh, phát huy tối đa tính chủ động của mỗi đơn vị.

6. Đời sống việc làm, thu nhập và các chế độ chính sách đối với người lao động được duy trì ổn định và tiếp tục được cải thiện tốt hơn các năm trước.

Trong bối cảnh khó khăn chồng khó khăn, năm 2020 Tập đoàn vẫn đảm bảo duy trì việc làm cho hơn 9 vạn người lao động. Tiền lương bình quân chung toàn TKV đạt 12,8 triệu người/tháng, không giảm so với kế hoạch. Tiền lương của lao động sản xuất chính các lĩnh vực than, khoáng sản, điện lực, VLNCN, cơ khí… vẫn tăng so với kế hoạch và so với cùng kỳ 2019. Một số ít đơn vị khó khăn về sản xuất, đều được Tập đoàn trích Quỹ phúc lợi hỗ trợ tiền lương cho người lao động, “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động tiếp tục được quan tâm. Hơn 152 ngàn lượt người được khám sức khỏe định kỳ. Chế độ ăn ca, ăn bồi dưỡng, ăn định lượng tại các đơn vị được thực hiện tốt. Bên cạnh đó, Công đoàn TKV tiếp tục triển khai chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn” hỗ trợ, xây mới và sửa 145 nhà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng chi phí gần 8 tỷ đồng. Bên cạnh chăm lo cho công nhân lao động của mình, Tập đoàn còn thể hiện tình giai cấp thông qua việc ủng hộ xây dựng nhà “mái ấm công đoàn” cho công nhân Tập đoàn Cao su Việt Nam.

Ngoài duy trì thực hiện chính sách phúc lợi đối với người lao động như những năm trước, Tập đoàn đã tăng chi phí nghỉ mát, hỗ trợ điều trị và chế độ gia đình thợ lò có nhiều thành tích tham quan. Đặc biệt, thời điểm cuối năm, khi các đơn vị cơ bản hoàn thành kế hoạch, Tập đoàn trích hơn 66 tỷ đồng từ Quỹ phúc lợi nhằm hỗ trợ 20 đơn vị bổ sung kế hoạch nghỉ dưỡng cho gần 33.000 thợ mỏ được đi tham quan tại các danh thắng của Quảng Ninh, hưởng ứng Gói kích cầu du lịch của Tỉnh.

7. TKV tích cực trong các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt là tại địa bàn chiến lược Quảng Ninh.

An sinh xã hội luôn là một trong những nội dung công tác được Tập đoàn đặc biệt chú trọng và là truyền thống nhân văn của Thợ mỏ TKV. Năm 2020, TKV đã chi 52 tỷ đồng cho công tác này.

Ngay khi dịch Covid 19 mới bùng phát, Tập đoàn đã ủng hộ Trung Ương MTTQ Việt Nam và Uỷ ban MTTQ các địa phương Thái Nguyên, Cao Bằng, Thái Bình, Lào Cai, Đắk Nông, Lâm Đồng… 15 tỷ đồng để triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Tại địa bàn chiến lược Quảng Ninh, Tập đoàn và các đơn vị còn chủ động, tích cực trong việc hỗ trợ, giúp đỡ tiêu thụ nông sản cho người dân địa phương Vân Đồn, Quảng Yên, Đông Triều… gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hưởng ứng cuộc vận động của tỉnh.

Trong thời khắc nhân dân các tỉnh miền Trung căng mình chống chọi mưa lũ thiên tai bất thường, Tập đoàn đã kịp thời ủng hộ 20 tỷ đồng các địa phương khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống cho người dân. Cùng với chuyên môn, Công đoàn TKV đã phát động toàn thể CNLĐ quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung, nhất là các gia đình CNLĐ TKV bị ảnh hưởng mưa lũ.

Ngoài ra, TKV tiếp tục hỗ trợ cho các huyện nghèo theo chương trình 30a của Chính phủ. Tính từ khi phát động đến nay TKV đã hỗ trợ 230 tỷ đồng để xây dựng 1.750 ngôi nhà, 37 trường học, 15 trạm y tế, cùng với thiết bị y tế và giáo dục 70 tỷ đồng. Với sự giúp đỡ của TKV, năm 2018 huyện Ba Bể đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận thoát nghèo; huyện Đam Rông dự kiến hết năm 2020 cũng sẽ được công nhận thoát nghèo.

8. Kiện toàn các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Năm 2020, Đảng bộ Tập đoàn tiếp tục kiện toàn, hoàn thiện tổ chức Đảng các Tổng công ty trực thuộc, sau khi tiếp nhận 12 tổ chức cơ sở Đảng năm 2019. Cùng với đó, trong năm, Đoàn Thanh niên Tập đoàn được nâng cấp là Đoàn cấp trên cơ sở, tương đương cấp huyện, trực thuộc Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương. Đồng thời, thực hiện Chỉ thị số 03-CT/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy TKV về việc sắp xếp mô hình tổ chức Đoàn cơ sở thuộc Đoàn TN Tập đoàn theo hướng đồng bộ với mô hình tổ chức Đảng của Đảng bộ Tập đoàn, Đoàn TN TKV đã tiếp nhận 12 cơ sở Đoàn, nâng tổng số lên 24 cơ sở Đoàn trực thuộc với 5.320 đoàn viên.

9. Thi đua yêu nước đã khơi dậy mọi nguồn lực cho sự phát triển của Tập đoàn.

Năm 2020, Tập đoàn tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tới dự và biểu dương tinh thần thi đua yêu nước của Thợ mỏ TKV. Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, với tinh thần “Đồng thuận cao - Thi đua giỏi - Về đích sớm”, những năm qua, nhiều phong trào thi đua tiêu biểu mang dấu ấn riêng, “bản sắc” riêng của TKV đã được lan tỏa và mang lại hiệu quả thiết thực theo phương châm “Thi đua, khen thưởng phải Toàn bộ - Toàn diện - Toàn thể”. Điển hình như các phong trào: Thi đua hoàn thành toàn diện kế hoạch phối hợp kinh doanh; Thi đua lao động sáng tạo, giành năng suất kỷ lục...

Từ các phong trào thi đua, sức mạnh trong lao động sáng tạo của hơn 96 ngàn CNCB Tập đoàn đã được tập hợp và phát huy cao độ. Cũng từ các phong trào thi đua đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua cao quý của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, năm 2020 thợ lò Nguyễn Trọng Thái - Tổ trưởng sản xuất Công ty CP than Hà Lầm vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc. Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với cá nhân anh Nguyễn Trọng Thái, cũng là sự tôn vinh đối với Thợ mỏ - Một nghề lao động đặc thù, rất vất vả nhưng mang trọng trách vinh quang.

10. Phát huy truyền thống “Kỷ luật - Đồng tâm”, làm sâu sắc thêm Văn hoá Thợ mỏ TKV.

Năm 2020, kỷ niệm 180 năm lịch sử ngành than Việt Nam, 84 năm ngày truyền thống công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than 12-11, Tập đoàn đã tổ chức lễ dâng hương tại khu di tích lịch sử khai thác than đầu tiên của Việt Nam - “Địa chỉ đỏ” phục vụ đời sống văn hoá tinh thần, khơi dậy và giáo dục truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” cho các thế hệ cán bộ, công nhân. Đây cũng là nơi ghi nhớ công lao của người khai sáng ra ngành khai thác than ở Việt Nam và ghi nhớ các thế hệ thợ mỏ đã hy sinh vì sự nghiệp sản xuất than.

Thực tế là trong năm 2020 vừa qua, mặc dù gặp muôn vàn khó khăn, thách thức, nhiều lúc tưởng chừng không thể vượt qua, nhưng Thợ mỏ TKV tiếp tục khẳng định tính cách mạng của giai cấp công nhân Vùng Than, một lòng theo Đảng. Ngay cả những thời điểm khó khăn nhất, Thợ mỏ TKV vẫn hăng say làm việc dưới hầm sâu, trên tầng cao, trong nhà máy, đóng góp lớn vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Vùng Mỏ nói riêng, đất nước nói chung.

Trong khó khăn ấy, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về thăm, động viên Thợ mỏ TKV, khẳng định: Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm đến giai cấp công nhân nói chung, công nhân mỏ nói riêng; sẽ không ngừng cải thiện chính sách, đời sống cho công nhân mỏ. 

Để tiếp tục phát huy Di sản văn hoá của Thợ mỏ trong thời đại mới, năm 2020, Tập đoàn tổ chức Hội thảo khoa học "Truyền thống văn hóa thợ mỏ - những giá trị lịch sử và định hướng trong thời kỳ mới”. Hội thảo một lần nữa khẳng định, việc giữ gìn, khơi dậy, lan tỏa những giá trị cốt lõi của truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” là nền tảng cho sự phát triển bền vững của Tập đoàn và góp phần quan trọng “Đẩy mạnh ngành Than trở thành một ngành gương mẫu cho các ngành kinh tế khác”.

* Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng: TKV có vai trò đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế của đất nước

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của TKV, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng khẳng định: ngành năng lượng nói chung và Than - Khoáng sản nói riêng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế của đất nước. Với những kết quả, thành tựu đạt được trong năm 2020 quá nhiều khó khăn, TKV đã tiếp tục khẳng định được vai trò dẫn dắt của một Tập đoàn kinh tế Nhà nước trong thực hiện sứ mệnh là một trong ba trụ cột đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia, góp phần thúc đẩy các thành phần kinh tế - xã hội khác trong nước cùng phát triển.

Năm 2021, Phó Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, Phải chú trọng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới, không để lây nhiễm covid-19 trong Tập đoàn.

Thứ hai, Cần bám sát vào 8 trọng tâm chỉ đạo điều hành cùng 11 nhiệm vụ và giải pháp của Chính Phủ đã đề ra trong năm 2021. Từ đó, căn cứ vào điều kiện thực tế của Tập đoàn xây dựng các kịch bản phù hợp để chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, đảm bảo thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2021 và những năm tiếp theo.

Thứ ba, Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu Tập đoàn, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của từng đơn vị thành viên.

Thứ tư, Đẩy mạnh chương trình cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa sâu rộng trong Tập đoàn. Cần coi khoa học công nghệ là chìa khoá để nâng cao năng suất lao động, tăng hiệu quả của doanh nghiệp và tăng hệ số an toàn trong quá trình lao động sản xuất.

Thứ năm, Đầu tư mở rộng sản xuất; tập trung vốn đầu tư cho các dự án mỏ hầm lò mới; cải tạo, nâng cấp các mỏ hiện có để tăng sản lượng than đảm bảo nhu cầu than cho nền kinh tế theo Quy hoạch phát triển Ngành Than Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thứ sáu, Chú trọng chăm lo công tác tổ chức và cán bộ, công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu trước mắt và lâu dài sẵn sàng đáp ứng các chuẩn mực quốc tế về quản trị doanh nghiệp, đồng thời góp phần quan trọng cho sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho người lao động.

Thứ bảy, Làm tốt công tác đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất kinh doanh. Coi đây là những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng song hành cùng các hoạt động sản xuất kinh doanh để TKV phát triển bền vững.

Thứ tám, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy Đảng trong toàn Tập đoàn; Tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tăng cường mối quan hệ với các địa phương, cộng đồng dân cư, với đối tác - bạn hàng, chủ động hội nhập quốc tế.

IV - MỘT SỐ VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN

- Nghị quyết số 06-NQ/ĐU, ngày 05/01/2021 của Đảng ủy TKV về lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của TKV năm 2021.

- Hướng dẫn số 200-HD/ĐU, ngày 11/01/2021 về tuyên truyền Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 06-NQ/ĐU, ngày 05/01/2021 của Đảng ủy TKV và kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021.

- Chỉ thị số 06-CT/ĐU, ngày 29/01/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

                 

              

Các đơn vị thành viên