Xã hội hoá một số khâu phục vụ sản xuất
Thứ Ba, ngày 14/03/2017

Nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp và giảm bớt một số khâu trong dây chuyền sản xuất, Tập đoàn đang có chủ trương thí điểm xã hội hoá một số dịch vụ phụ trợ của các đơn vị sản xuất.

Xác định đây là một chủ trương lớn, Tập đoàn chỉ đạo các đơn vị thận trọng trong việc triển khai mục tiêu này. Theo đó, trước mắt, Tập đoàn chỉ đạo một, hai đơn vị triển khai áp dụng thí điểm một số dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống tại các khu vực ngoài mặt bằng như: các dịch vụ tại một số khu chung cư tập thể, nhà văn hóa thể thao, khâu nấu ăn ca phục vụ công nhân v.v… Các dịch vụ thuộc từng lĩnh vực có thể được giao cho các đơn vị chuyên nghiệp trong Tập đoàn triển khai theo hướng tập trung, hoặc cổ phần hoá, giống như quá trình dịch chuyển từ tự phục vụ đến cổ phần hoá dịch vụ vận tải và đưa đón thợ mỏ do Tập đoàn đã triển khai khá hiệu quả. Trước đây, các đơn vị đều tự chủ việc đưa đón công nhân, cán bộ của đơn vị mình. Nhiều khi, do không tự chủ được về thiết bị xe máy, hỏng hóc, công nhân nhỡ xe là chuyện thường xuyên xảy ra. Sau khi Công ty CP Vận tải và đưa đón thợ mỏ được giao là đơn vị chuyên phục vụ vận chuyển công nhân các đơn vị đi làm, đã nâng tính chuyên nghiệp và khắc phục được hoàn toàn những nhược điểm trước đây.

Trong quá trình triển khai, Tập đoàn chỉ đạo các đơn vị tiến hành sơ tổng kết, đánh giá hiệu quả, rút kinh nghiệm rồi mới tiếp tục nhân rộng tại các đơn vị khác. Mục tiêu làm sao đạt được là nâng cao tính chuyên nghiệp cho các dịch vụ phụ trợ, để các đơn vị sản xuất tập trung hoàn toàn năng lực vào nhiệm vụ chính của mình trong sản xuất theo đúng các ngành nghề như Than, Khoáng sản, Điện, Cơ khí, Hoá chất v.v.