VIMICO hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch SXKD quý I/2017
Thứ Ba, ngày 04/04/2017

Bước vào thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD)  quý I năm 2017 Tổng công ty Khoáng sản - TKV (Vimico) có những thuận lợi cơ bản như luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Tập đoàn, sự đồng thuận, đoàn kết của Ban lãnh đạo, của tập thể người lao động trong Vimico. Giá bán một số sản phẩm kim loại (đồng, kẽm, thiếc, phôi thép…) trên thị trường đã có dấu hiệu phục hồi theo chiều hướng thuận lợi cho doanh nghiêp và được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Sản phẩm phôi thép để sản xuất vì kèo chống lò cung cấp cho các đơn vị nội bộ TKV là điều kiện tốt để Tổng công ty tập trung vào sản xuất phôi thép. Tuy nhiên những khó khăn thách thức vẫn hiện hữu và có nhiều vấn đề liên tục gia tăng như: tình hình sản xuất ở một số đơn vị gặp khó khăn như trữ lượng, hàm lượng quặng tại một số mỏ giảm so với tài liệu địa chất và kế hoạch giá tinh quặng sắt vẫn ở mức thấp và khó khăn trong công tác tiêu thụ nên các mỏ quặng sắt vẫn tạm dừng sản xuất; công tác giải phóng mặt bằng tại một số mỏ cũng gặp rất nhiều vướng mắc; công tác xin cấp, gia hạn giấy phép khai thác mỏ do cơ chế quản lý hoạt động khoáng sản thay đổi; công tác thẩm định hồ sơ phát sinh nhiều thủ tục dẫn đến thời gian xin gia hạn và cấp phép hoạt động khoáng sản kéo dài; các chính sách của Nhà nước về thuế tài nguyên, phí môi trường, thu tiền sử dụng tài liệu địa chất, tiền cấp quyền khai thác, ký quỹ đầu tư... làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh chung của toàn Tổng công ty…

Trước những khó khăn thách thức phải đối mặt, ngay từ đầu năm, trên cơ sở kế hoạch phối hợp sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và hợp đồng phối hợp kinh doanh đã ký kết giữa Tập đoàn và Tổng công ty, Tổng công ty đã chủ động cùng với các công ty con, đơn vị trực thuộc xây dựng lại kế hoạch điều hành, các phương án sản xuất năm 2017 cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo sản xuất có hiệu quả với mục tiêu tổng quát là: AN TOÀN - ĐỔI MỚI - PHÁT TRIỂN.

Ngoài việc tập trung chỉ đạo điều hành khối công ty mẹ, Tổng công ty đã thực hiện quyết liệt giải pháp "1 tập trung" tại Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng, tiếp tục hỗ trợ cán bộ có kinh nghiệm, máy móc thiết bị, hỗ trợ xây dựng các quy trình vận hành, quản lý và triển khai các biện pháp quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất tại Nhà máy và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Bên cạnh đó, Tổng công ty đã ban hành các giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành nhằm thực hiện hoàn thành kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2017; xây dựng kế hoạch điều hành với các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với điều kiện thực tế tại các đơn vị; yêu cầu các đơn vị sản xuất rà soát chi phí và xây dựng các phương án điều hành SXKD, xây dựng giá thành tiêu thụ, sản lượng, giá hòa vốn để điều hành đảm bảo có hiệu quả.

Nhờ các giải pháp điều hành sản xuất linh hoạt, quyết liệt, Tổng công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu SXKD đề ra trong quý I: sản xuất tinh quặng đồng 24%Cu đạt 26,86% KH; đồng tấm 99,95%Cu đạt 26,23% KH; kẽm thỏi 99,95%Zn đạt 25,04% KH; phôi thép đạt 26,63% KH; Axít sunfuaric đạt 24,8% KH; thiếc đạt 24,26% KH; doanh thu hợp nhất toàn Tổng Công ty 1.210 tỷ đồng, đạt 25,24% KH năm; lợi nhuận hợp nhất trước thuế ước đạt 10 tỷ đồng; thu nhập bình quân người lao động đạt 6,509 triệu đồng/người/tháng…