Văn phòng Trung ương Đảng làm việc về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng tại TKV
Thứ Năm, ngày 24/08/2017

Ngày 23/8, đoàn công tác Văn phòng Trung ương Đảng do đồng chí Bùi Văn Thạch - Phó Chánh văn phòng - làm trưởng đoàn đã làm việc về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng tại TKV. Các đồng chí: Lê Minh Chuẩn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; Lê Tuấn Minh - Phó Bí thư thường trực cùng Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã tiếp và làm việc với đoàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Chuẩn đã báo cáo đoàn công tác 3 nội dung chính: (1) Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2007 của Bộ Chính trị khóa X về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050. (2) Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Thông báo kết luận số 72-TB/TW, ngày 9/5/2007 về quy hoạch các Dự án bauxite - alumin - nhôm tại Tây Nguyên và Dự án Sắt Thạch Khê (Hà Tĩnh); thông báo kết luận số 245-TB/TW, ngày 24/4/2009 về quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng bauxite giai đoạn 2007 - 2015, có xét đến năm 2025. (3) Tình hình sản xuất - kinh doanh của Tập đoàn một số năm gần đây và 6 tháng đầu năm 2017; tình hình cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư của Nhà nước tại Tập đoàn, những thuận lợi, khó khăn và đề xuất, kiến nghị.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Bùi Văn Thạch đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của TKV trong sản xuất - kinh doanh, đặc  biệt là trong bối cảnh khó khăn, thách thức hiện nay. Đồng chí bày tỏ sự quan tâm và chia sẻ với những khó khăn của TKV, nhất là những khó khăn khi thực hiện Quy hoạch 403/QĐ-TTg, Quyết định 5964/QĐ-BCT và những khó khăn trong công tác tiêu thụ than. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, TKV cần phát triển một cách vững bền trong vai trò là một trong ba trụ cột đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Đối với các đề xuất, kiến nghị của TKV, Văn phòng Trung ương Đảng sẽ làm báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư để có hướng tháo gỡ.