Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn kiểm tra chuyên đề tại các cơ sở
Thứ Năm, ngày 31/08/2017

Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 của Đảng ủy Tập đoàn, vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn đã tổ chức kiểm tra chuyên đề tại một số cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn kiểm tra chuyên đề tại Đảng ủy Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả.

Đoàn kiểm tra do đồng chí Lê Văn Ninh, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn làm trưởng đoàn đã kiểm tra tại một số cơ sở đảng trực thuộc về các chuyên đề: Việc triển khai, quán triệt thực hiện Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luật, hướng dẫn… của Đảng ủy cấp trên và cùng cấp; về công tác tổ chức, xây dựng phương hướng nhiệm vụ và triển khai thực hiện, tổ chức sơ tổng kết rút kinh nghiệm các hoạt động kiểm tra, giát sát chuyên đề và thường xuyên của cấp ủy; công tác giám sát các hoạt động trong việc bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ; giám sát quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh thông qua các quy chế quản lý đã được thông qua cấp ủy đơn vị v.v…

Qua kiểm tra tại các cơ sở cho thấy, các cấp ủy đơn vị đã thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các bước trong chỉ đạo chương trình kiểm tra giám sát năm 2017 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn. Ủy ban Kiểm tra cấp ủy các cơ sở đã kịp thời phát hiện, hướng dẫn các chi bộ thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, nội quy, quy chế, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên và cùng cấp. Không có đơn vị nào có tập thể và cá nhân đảng viên có dấu hiệu vi phạm, phải xử lý kỷ luật.

Tại các cơ sở Đảng, sau quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã có thông báo nhanh kết quả kiểm tra ngay tại cấp ủy đơn vị. Sau đợt kiểm tra, giám sát tại các cơ sở, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn sẽ có báo cáo Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về kết quả cụ thể để Ban thường vụ có chỉ đạo nếu cần thiết.