Tuyển than Cửa Ông: Huấn luyện AT-VSLĐ định kỳ cho người quản lý, làm công tác AT-VSLĐ
Thứ Ba, ngày 29/08/2017

Sáng ngày 26/8/2017, Công ty Tuyển than Cửa Ông phối hợp với Trung tâm Tư vấn Pháp luật và huấn luyện an toàn lao động Công đoàn Quảng Ninh tổ chức huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) định kỳ cho người quản lý, người làm công tác AT-VSLĐ (thuộc đối tượng nhóm 1, 2) trong Công ty Tuyển than Cửa Ông.

Tham dự lớp huấn luyện AT-VSLĐ định kỳ cho đối tượng nhóm 1, 2 năm 2017 có 219 CBCNV ở các đơn vị trong Công ty.

Lớp huấn luyện AT-VSLĐ sẽ được chia thành 2 nhóm, mỗi nhóm được chia làm hai đợt huấn luyện. Nhóm 1 thuộc người quản lý phụ trách công tác AT-VSLĐ; nhóm 2 là người làm công tác AT-VSLĐ (bao gồm chuyên trách, bán chuyên trách AT- VSLĐ, người trực tiếp giám sát về AT-VSLĐ tại nơi làm việc, cụ thể là đốc công các đơn vị).

Tại lớp huấn luyện, các học viên đã được các giảng viên Trung tâm Tư vấn Pháp luật và huấn luyện an toàn lao động Công đoàn Quảng Ninh trực tiếp truyền giảng những kiến thức chung, chính sách pháp luật về AT-VSLĐ; tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về AT-VSLĐ ở cơ sở; các yếu tố nguy hiểm có hại trong sản xuất, đánh giá các nguy cơ trong sản xuất; nghiệp vụ tổ chức công tác ATLĐ, VSLĐ; nghiệp vụ kiểm tra và tổng hợp báo cáo công tác AT-VSLĐ tại cơ sở; tổng quan về các loại máy, thiết bị, các chất phổ biến phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn…

Huấn luyện AT-VSLĐ nhằm mục đích giúp cho những người quản lý, người làm công tác an toàn trong Công ty hiểu và nắm chắc các quy định pháp luật của nhà nước, của bộ, ngành và của Công ty về công tác AT-VSLĐ, tạo điều kiện cho người quản lý, người làm công tác an toàn trong việc điều hành và tổ chức thực hiện công tác sản xuất, kinh doanh đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và thiết bị, tạo điều kiện cho Công ty phát triển bền vững.