Tuổi trẻ Công ty Tuyển than Cửa Ông thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ
Thứ Năm, ngày 16/03/2017

ĐTN Công ty Tuyển than Cửa Ông vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu ĐTN Công ty lần thứ XXXIII (nhiệm kỳ 2017-2022).

Dự Đại hội có đồng chí Đỗ Thị Lệ Quyên, Uỷ viên Ban thường vụ - Trưởng ban thanh niên nông thôn, CNVC đô thị Tỉnh đoàn Quảng Ninh; đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Uỷ viên BCH TƯ Đoàn, Bí thư Đoàn TQN; đại biểu đại diện ĐTN các đơn vị Cụm đoàn vùng than Cẩm Phả; các đồng chí nguyên Bí thư ĐTN Công ty các thời kỳ; lãnh đạo Đảng ủy, Ban giám đốc, Công đoàn, Hội CCB Công ty; lãnh đạo các phòng ban, phân xưởng... và 121 đại biểu đoàn viên thanh niên (ĐVTN) ưu tú, đại diện cho 952 ĐVTN toàn Công ty về dự Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Hằng, Phó Bí thư ĐTN Công ty khóa XXXII, thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội đã trình bày báo cáo đánh giá tổng kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội ĐTN Công ty lần thứ XXXII (nhiệm kỳ 2012-2017). Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công ty, sự chỉ đạo trực tiếp của Đoàn TQN, ĐTN Công ty Tuyển than Cửa Ông đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn và các đoàn thể trong Công ty, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ Tuyển than Cửa Ông, tổ chức đạt kết quả tốt công tác đoàn và phong trào thanh niên, tham gia xây dựng Đảng, xung kích vào các việc khó, việc trọng tâm trong sản xuất, đảm nhận các công trình thanh niên, công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật, AT-VSLĐ, môi trường... góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu SXKD của Công ty. Từng bước nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng đối với ĐVTN, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh xuất sắc. Với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua đã có nhiều tập thể, cá nhân được các cấp bộ Đoàn tuyên dương, khen thưởng. Năm 2013, 2014, 2016 được Đoàn TQN tặng cờ dẫn đầu và tuyên dương đơn vị VMXS tiêu biểu. Năm 2014 được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen.  Phát huy truyền thống “Kỷ luật - Đồng tâm” của giai cấp công nhân mỏ, truyền thống của đơn vị 3 lần được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng, Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ hai, tuổi trẻ Công ty Tuyển than Cửa Ông với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, thi đua rèn đức, luyện tài, khắc phục khó khăn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh, xây dựng Công ty và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phát triển bền vững.

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Công ty Tuyển than Cửa Ông thi đua học tập, rèn luyện, sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng Công ty phát triển bền vững”, nhiệm kỳ khóa XXXIII (2017-2022), ĐTN Công ty không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức, hiệu quả hoạt động của Đoàn; tăng cường công tác giáo dục, xây dựng lớp thanh niên có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, trung thực, đoàn kết, xung kích, tình nguyện, sáng tạo trên mọi lĩnh vực; cổ vũ thanh niên thi đua học tập, lao động sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại; góp phần tích cực trong sự nghiệp xây dựng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Công ty Tuyển than Cửa Ông phát triển bền vững, xây dựng tỉnh Quảng Ninh văn minh, giàu đẹp. 

Trong phiên họp ngày đầu tiên, với tinh thần đoàn kết và thống nhất, Đại hội đã bầu ra BCH Đoàn thanh niên Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 15 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Hằng được bầu là Bí thư ĐTN Công ty. Đại hội cũng đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn TQN gồm 5 đồng chí.

Nhân dịp này, ĐTN Công ty đã công bố các quyết định khen thưởng và trao thưởng cho 01 tập thể và 02 cá nhân đã vinh dự được nhận Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào TTN 2012 - 2017; 10 tập thể và 10 cá nhân được nhận bằng khen của Tỉnh đoàn Quảng Ninh; 12 tập thể và 18 cá nhân được trao giấy khen của Đoàn TQN và 12 ĐVTN tiêu biểu xuất sắc được trao giấy khen của ĐTN Công ty.