Từ Nghị quyết số 12
Thứ Sáu, ngày 28/04/2017

Trong hơn 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, khai thác, vận chuyển, chế biến và kinh doanh than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” (gọi tắt là NQ12) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ, giữ gìn an ninh trật tự trong sản xuất và trên địa bàn các đơn vị SXKD than đứng chân.

Khen thưởng các tập thể đạt thành tích trong thực hiện NQ12 của Tỉnh ủy Quảng Ninh

Đảng ủy Than Quảng Ninh (TQN) đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy TKV tuyên truyền, quán triệt NQ12 của Tỉnh ủy Quảng Ninh và Chỉ thị 21 của Chính phủ đến các đơn vị trực thuộc Tập đoàn tại Quảng Ninh về tăng cường quản lý tài nguyên, SXKD than; phối hợp với Tập đoàn xây dựng Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết. Đảng ủy TQN đã ký Quy chế phối hợp hoạt động với Thành ủy Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí và Thị ủy Đông Triều, chỉ đạo 19 đơn vị SXKD than ký quy chế phối hợp với cấp ủy, chính quyền các phường, xã, trong đó có nội dung cụ thể về quản lý tài nguyên than; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các giải pháp trong công tác bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ, quản lý khai thác, vận chuyển, chế biến, tiêu thụ than trên địa bàn.

Đảng ủy TQN và Đảng ủy TKV đã tổ chức nhiều cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện NQ12 và Chỉ thị 21. Ban Thanh tra bảo vệ Tập đoàn, lực lượng bảo vệ các đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý kịp thời 541 lượt đào bới nhằm khai thác than trái phép, thu giữ các thiết bị, xe máy, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đồng thời thực hiện nâng cao chất lượng đội ngũ bảo vệ, lắp đặt các thiết bị hiện đại để quản lý, giám sát. Do vậy, tình hình khai thác, vận chuyển, chế biến và kinh doanh than trái phép cơ bản được kiểm soát.

Theo Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn, trong những năm vừa qua và thời gian tới, sản xuất than vẫn là cốt lõi, đặc biệt các đơn vị SXKD than chủ yếu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Do vậy, NQ12 của Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ra đời đúng lúc, có vai trò quan trọng và cần thiết đối với TKV trong công tác quản lý, khai thác, chế biến, vận chuyển, kinh doanh than. Quá trình thực hiện trong thời gian qua đã được các cấp ủy Đảng từ Tập đoàn đến các đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cùng với sự vào cuộc, phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền địa phương nên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và cần rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại và tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, đạt hiệu quả hơn nữa NQ12 nhằm đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo môi trường, hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch SXKD của các đơn vị và toàn Tập đoàn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh.

Với ranh giới quản lý, tài nguyên rộng, phức tạp, việc khai thác, vận chuyển, kinh doanh than trái phép vẫn còn nguy cơ, tiềm ẩn, có thể tái diễn. Vì vậy, trong thời gian tới, Đảng ủy TQN tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Tập đoàn TKV, với cấp ủy địa phương để chỉ đạo, triển khai thực hiện, phân rõ trách nhiệm các tập thể, cá nhân, đặc biệt phát huy vai trò của người đứng đầu trong thực hiện NQ12, chú trọng công tác bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ, kiểm soát chặt than đầu nguồn, cuối nguồn, quản lý các phương tiện vận chuyển; tăng cường kiểm tra, kiểm soát; đặc biệt phối hợp tốt hơn nữa với địa phương trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm trong khai thác, vận chuyển, tiêu thụ than, đồng thời rà soát, bổ sung các quy chế, quy định, quy trình về quản lý than từ sản xuất, chế biến, bảo quản đến vận chuyển và tiêu thụ.

Bài viết khác