Trên 30 ngàn mét khoan chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn
Thứ Ba, ngày 16/05/2017

Ngay từ đầu năm, Đảng bộ Công ty Địa chất mỏ đã phát động tới công nhân, cán bộ thi đua với nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn 25/5 (2007-2017), trong đó trọng tâm là quý 2/2017 phấn đấu khoan thăm dò đạt 32.500 mét khoan sâu.

Đảng bộ Công ty Địa chất mỏ quán triệt các Nghị quyết của Đảng và phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn 25/5 (2007-2017)

Ngoài chỉ tiêu về mét khoan sâu, trong quý 2/2017, Đảng bộ Công ty cũng phát động các bộ phận thi đua thực hiện các chỉ tiêu khác như: Khảo sát trắc địa 6.000ha; đo vật lý Carota 39.000 mét; phân tích mẫu 4.120 mẫu, để đạt doanh thu 133,5 tỷ đồng v.v…

Với các chỉ tiêu trên, Đảng bộ Công ty Địa chất mỏ chỉ đạo chuyên môn và các tổ chức đoàn thể thực hiện nhiều giải pháp cụ thể như: Tăng cường công tác điều hành, tập trung chỉ đạo thi công các công trình khoan sâu, các công trình trong vùng địa chất khó khăn; chủ động lao động sáng tạo, áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, phù hợp để tăng năng suất lao động, giảm chi phí, đảm bảo sản xuất hiệu quả; tăng cường công tác quản lý kỹ thuật và các biện pháp đảm bảo an toàn, thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy trình, quy phạm an toàn, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa nguy cơ xảy ra các sự cố công trình, sự cố thiết bị, sự cố tai nạn lao động, sự cố thiên tai, bão lũ; điều chỉnh cơ chế quản lý điều hành phù hợp với thực tế, hoàn thiện cơ chế trả lương, thưởng và các chính sách khuyến khích người lao động, nhất là lao động sản xuất chính để tăng năng suất lao động...