Tổng công ty Khoáng sản - TKV thông báo tổ chức chào hàng cạnh tranh
Thứ Ba, ngày 14/03/2017

- Bên tổ chức chào hàng cạnh tranh: Tổng công ty Khoáng sản - TKV (VIMICO).

- Tên gói chào hàng: Cung cấp thiết bị cho Nhà máy Tuyển khoáng thuộc Dự án khai thác mở rộng và nâng công suất khu mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai.

- Thời gian phát hành hồ sơ chào giá: Trong giờ hành chính từ 14h00 ngày 15/3/2017 đến 11h30 ngày 20/3/2017, tại Ban quản lý dự án Công ty mẹ (Ban QLDA) Tổng công ty Khoáng sản - TKV, số 193 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

- Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Trong giờ hành chính từ 8h00 ngày 16/3/2017 đến 17h ngày 20/3/2017, tại Ban QLDA Công ty mẹ Tổng công ty Khoáng sản - TKV, số 193 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

- Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai vào hồi 10h00 ngày 21/3/2017 tại Văn phòng VIMICO, số 193 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Thông tin chi tiết về hàng hóa, thiết bị mời chào hàng cạnh tranh bao gồm quy cách, số lượng, chất lượng, xuất xứ hàng hóa, tiêu chuẩn hàng hóa, tiêu chuẩn bảo hành… đơn vị tham gia chào giá liên hệ với Ban QLDA Công ty mẹ Tổng công ty Khoáng sản - TKV, điện thoại: 84.4.62856517, Fax: 84.4.62883333.

Tổng công ty Khoáng sản - TKV kính mời đại diện Quý khách hàng là các doanh nghiệp trong và ngoài nước có chức năng và có khả năng cung cấp hàng hóa, thiết bị tham gia chào giá cạnh tranh vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Bài viết khác