Tổng công ty Khoáng sản - TKV thông báo chào hàng cạnh tranh cung cấp than cốc
Thứ Sáu, ngày 17/03/2017

- Bên tổ chức chào hàng cạnh tranh: Tổng công ty Khoáng sản - TKV.

- Tên gói chào: Cung cấp than cốc cho Nhà máy Gang thép Cao Bằng thuộc Công ty CP Gang thép Cao Bằng.

- Thời gian phát hành hồ sơ chào giá: Trong giờ hành chính từ 14h00 ngày 17/3/2017 đến 17h00 ngày 21/3/2017, tại phòng Kinh doanh Tổng công ty Khoáng sản - TKV, số 193 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

- Thời gian nộp hồ sơ tham gia chào giá: Trong giờ hành chính từ 8h00 ngày 20/3/2017 đến 13h45 ngày 22/3/2017, tại phòng Kinh doanh Tổng công ty Khoáng sản - TKV, số 193 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

- Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai vào hồi 14h00 ngày 22/3/2017 tại Văn phòng VIMICO, số 193 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Thông tin chi tiết về hàng hóa, đơn vị tham gia chào giá liên hệ với Phòng Kinh doanh Tổng công ty Khoáng sản - TKV.

Tổng công ty Khoáng sản - TKV kính mời đại diện Quý khách hàng là các doanh nghiệp trong và ngoài nước có chức năng và có khả năng cung cấp hàng hóa tham gia chào hàng cạnh tranh vào thời gian và địa điểm nêu trên.

    

Bài viết khác