Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy TQN triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và nội chính năm 2021
Thứ Hai, ngày 25/01/2021

Ngày 22/1, Uỷ ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Than Quảng Ninh (TQN) tổ chức hội nghị kiểm điểm đánh giá công tác kiểm tra, giám sát và nội chính năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy TQN chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Đảng ủy TQN Nguyễn Văn Dũng yêu cầu triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả công tác KTGS năm 2021

Trong năm 2020, UBKT Đảng ủy TQN đã tham mưu giúp cấp ủy xây dựng và ban hành chương trình KTGS của BTV, BCH, các Ban XDĐ, Đoàn TQN và tích hợp chương trình KTGS, thanh tra của Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn, Công đoàn TKV và triển khai thực hiện. Đối với Đảng ủy TQN, tổng số các cuộc KTGS năm 2020 là 18 cuộc; trong đó: cấp ủy 03 cuộc; cơ quan chuyên môn 04 cuộc; Công đoàn TKV 03 cuộc; Đoàn TQN 02 cuộc; các Ban XDĐ và Văn phòng 06 cuộc. Có 39 cấp ủy cơ sở xây dựng đồng bộ chương trình KTGS, thanh tra năm 2020 gồm 712 cuộc KTGS chuyên đề (trong đó kiểm tra: 467 cuộc; giám sát: 245 cuộc).

Cũng trong năm 2020, đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ có 40 đồng chí là chủ nhiệm UBKT và cán bộ phụ trách công tác kiểm tra ở cơ sở; tổ chức 03 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác KTGS và nội chính cho 166 đồng chí…

Cũng tại hội nghị, các đồng chí ủy viên UBKT Đảng ủy TQN đã tham gia các nội dung về xây dựng các quy chế, quy định công tác KTGS, nội dung KTGS; công tác phối hợp công tác KTGS, thanh tra trong Tập đoàn; công tác tập huấn cần đi sâu vào thẩm quyền, nhiệm vụ của UBKT các cấp; thực hiện hướng dẫn công các KTGS cho cơ sở; tăng cường KTGS không báo trước; nâng cao chất lượng KTGS, phát hiện, ngăn ngừa là chính…

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Đảng ủy TQN Nguyễn Văn Dũng đánh giá cao và biểu dương kết quả công tác KTGS, thanh tra năm 2020, đã thực hiện đầy đủ chương trình, kế hoạch đề ra, công tác KTGS đi vào nề nếp. Năm 2020, UBKT Đảng ủy TQN được Tỉnh ủy Quảng Ninh tặng bằng khen… Đồng chí nhấn mạnh, nhiệm vụ công tác KTGS nhiệm kỳ 2020-2025 đòi hỏi cao hơn, do vậy cần triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả công tác KTGS. Nội dung KTGS cần đi sâu vào công tác cán bộ, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; phối hợp chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn công tác KTGS trong Tập đoàn; tăng cường KTGS đột xuất, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tốt hơn những vi phạm.

Cùng với đó, tăng cường đôn đốc, hướng dẫn công tác KTGS ở cơ sở; tổ chức tập huấn nghiệp vụ; thực hiện tốt Nghị quyết 01-NQ-ĐU của Đảng ủy TQN; chủ động, bám sát nghị quyết của Đảng bộ TQN, các kế hoạch, chương trình công tác năm 2021 của UBKT Đảng ủy TQN và đặc điểm của năm 2021 như Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, phòng chống dịch Covid-19 để thực hiện hiệu quả công tác KTGS…

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên