Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Nâng cao năng lực công tác VSTBPN, phát huy vai trò của cán bộ nữ công tiêu biểu trong việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của lao động nữ
Chủ nhật, ngày 13/10/2019

Là nội dung trọng tâm của Hội thảo chuyên đề do Công đoàn TKV phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ (VSTBPN) Tập đoàn tổ chức sáng ngày 11/10 tại Vũng Tàu. Đồng thời tại Hội thảo, các đơn vị đã tham gia một số nội dung đối với lao động nữ và bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Chủ trì Hội thảo là đồng chí Trịnh Thị Thanh Hằng - Trưởng ban Nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam, đồng chí Phạm Hồng Hạnh - Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn TKV và đồng chí Nguyễn Thị Minh - Phó Chủ tịch Công đoàn TKV.
Tham dự Hội thảo có các đồng chí Ủy viên Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ Tập đoàn; đại diện các Ban Công đoàn TKV; Trưởng Ban Nữ công Công đoàn các đơn vị trực thuộc.

Trong báo cáo đề dẫn tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Thị Minh - Phó Chủ tịch Công đoàn TKV nhấn mạnh: Hàng năm, Công đoàn TKV và ban VSTBPN Tập đoàn căn cứ vào tình hình thực tế và hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bộ Công Thương đã chủ động xây dựng chương trình công tác, mở các hội nghị, các lớp tập huấn triển khai tới các đơn vị cơ sở trong toàn Tập đoàn. Qua đó, giao nhiệm vụ cụ thể và chỉ đạo ban Nữ công và ban VSTBPN các đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt động cho đơn vị mình. Tổ chức các lớp tập huấn, quán triệt sâu rộng nội dung “Chiến lược và Chương trình Quốc gia về bình đẳng giới” với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện của Công đoàn TKV cho cán bộ làm công tác VSTBPN; cán bộ chủ chốt công đoàn và các đồng chí Trưởng ban Nữ công của công đoàn các Tổng công ty, công ty và cơ sở trực thuộc Công đoàn TKV. Quan tâm lồng ghép giới trong việc tham gia xây dựng chế độ, chính sách, pháp luật liên quan tới người lao động, trong đó có lao động nữ và trong việc ban hành các văn bản chỉ đạo; phát hiện, đề nghị sửa đổi một số văn bản về đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

Đặc biệt, trong 9 tháng đầu năm 2019, phong trào nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công trong toàn Tập đoàn vẫn được duy trì và luôn bám sát tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của TKV thực hiện tốt chương trình công tác đề ra. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động nữ CNVCLĐ thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nội quy, quy chế của Tập đoàn. Chia sẻ khó khăn cùng đơn vị trong điều kiện sản xuất, tiêu thụ gặp khó. Phối hợp tổ chức tốt phong trào thi đua lao động sản xuất, thực hiện các chế độ chính sách đối với lao động nữ và trẻ em.
Để khắc phục những tồn tại và nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác VSTBPN và phát huy vai trò của cán bộ nữ công tiêu biểu trong việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị Tập đoàn và của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn mới; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ (năm 2011) của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở”. “Tại Hội thảo hôm nay, đề nghị các đại biểu chia sẻ ý kiến tập trung về thực trạng hoạt động của Ban VSTBPN và của đội ngũ cán bộ nữ công tiêu biểu tại cơ sở; nêu rõ cách làm và kinh nghiệm” - đồng chí Nguyễn Thị Minh - Phó Chủ tịch Công đoàn TKV lưu ý.


Hội thảo đã được nghe các đơn vị: Công ty Tuyển than Cửa Ông, Than Cọc Sáu, Than Thống Nhất, Chế tạo máy, Tuyển than Hòn Gai, Du lịch và Thương mại than Uông Bí, Than Vàng Danh, Tổng Công ty CN Hóa Chất mỏ... chia sẻ kinh nghiệm hoạt động, trao đổi nhiều nội dung thiết thực xoay quanh các nhóm vấn đề thảo luận như: Thực trạng đội ngũ cán bộ nữ công, công đoàn sau Đại hội Công đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022; cán bộ nữ công tiêu biểu trong thời gian qua tại đơn vị. Vai trò của đội ngũ cán bộ nữ công tiêu biểu trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ tại đơn vị. Thực trạng và các giải pháp nâng cao tỷ lệ cán bộ nữ công trong quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và bổ nhiệm trong hệ thống công đoàn. Những kết quả hoạt động của ban VSTBPN đơn vị đạt được trong 5 năm giai đoạn 2015-2019; các giải pháp nâng cao hoạt động VSTBPN trong thời gian tới. Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động Ban VSTBPN và kết quả công tác cán bộ nữ tại đơn vị. Thực trạng và các giải pháp sắp xếp bố trí công ăn việc làm cho lao động nữ sau khi tiếp nhận lao động do tái cơ cấu từ các đơn vị; những kiến nghị, đề xuất. Một số vấn đề về công tác quy hoạch cán bộ nữ công hiện nay tại đơn vị, những đề xuất, kiến nghị. Thực trạng các giải pháp nâng cao tỷ lệ cán bộ nữ công trong quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và bổ nhiệm trong hệ thống công đoàn trực thuộc tổng công ty. Kinh nghiệm hoạt động của ban nữ công đơn vị trong việc thông qua phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”; phát hiện, giới thiệu cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý. Sự tham gia của nữ CNVCLĐ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị tại đơn vị.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Trịnh Thị Thanh Hằng - Trưởng ban Nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam ghi nhận những kết quả nổi bật trong phong trào nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công toàn Tập đoàn thời gian qua, đặc biệt là những nỗ lực, sáng tạo, tâm huyết của các cán bộ nữ công của TKV; đồng thời đánh giá cao nội dung của hội thảo rất thiết thực và đi vào các vấn đề đang được nữ CNVCLĐ nói chung quan tâm. “Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, tổ chức công đoàn các cấp trong Tập đoàn cần tiếp tục có những định hướng xây dựng đội ngũ, đào tạo, bồi dưỡng, phát huy vai trò của cán bộ làm công tác nữ công và có những biện pháp khuyến khích, khen thưởng những cán bộ nữ công điển hình, xuất sắc trong bảo vệ, chăm lo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của lao động nữ” - đồng chí Trịnh Thị Thanh Hằng chia sẻ.

Trong phần thứ hai của Hội thảo, đồng chí Phạm Hồng Hạnh - Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn TKV đã trao đổi đề dẫn liên quan đến các vấn đề về tuổi nghỉ hưu liên quan đến nữ, thời giờ làm việc, một số nội dung về chế độ chính sách và đảm bảo bình đẳng giới... để các đơn vị: Công ty than Khe Chàm, Than Đèo Nai, Than Núi Béo, Tổng công ty Điện lực, Tuyển than Cửa Ông, Than Cọc Sáu, Than Hà Lầm, Tổng công ty Khoáng sản... tham gia một số nội dung đối với lao động nữ và bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên