16:31 ICTThứ Tư, 12/08/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn
Thứ Năm, ngày 06/02/2020

“Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp công đoàn trong Tập đoàn năm 2020 theo như trao đổi của lãnh đạo Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam với phóng viên Tạp chí TKV.

Theo đó, các cấp công đoàn trong TKV sẽ tập trung đổi mới nội dung, hình thức công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, công tác phát triển đoàn viên; sắp xếp tổ chức và cán bộ công đoàn cơ sở phù hợp với quy mô, tổ chức sản xuất theo tiến trình thực hiện đề án tái cơ cấu Tập đoàn; các đơn vị có chuyển đổi mô hình hoạt động, thành lập mới, biến động về cán bộ; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ công đoàn cơ sở, cấp trên cơ sở theo quy định của Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam; tổ chức Hội thi cán bộ Công đoàn giỏi.

Cùng với đó, Công đoàn tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chủ động phối hợp tham gia, tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp tại đơn vị, đặc biệt là công tác chuẩn bị nhân sự cán bộ chủ chốt Công đoàn tham gia vào cấp ủy Đại hội Đảng các cấp; giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Hoàn thành áp dụng phần mềm quản lý đoàn viên nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý, theo dõi đoàn viên. Triển khai chương trình phát thẻ đoàn viên công đoàn, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình phúc lợi cho đoàn viên.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên