Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an toàn đưa đón thợ mỏ
Thứ Hai, ngày 23/03/2020

Trong hai ngày 21-22/3/2020, tại thành phố Cẩm Phả, Đảng bộ Công ty CP Vận tải và đưa đón thợ mỏ đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Đại hội có đồng chí Lã Tuấn Quỳnh, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy TQN; đại diện các Ban Xây dựng Đảng - Đảng ủy TQN; đại biểu Đảng ủy phường Cẩm Đông; lãnh đạo HĐQT, Đảng ủy, Ban giám đốc, Công đoàn, ĐTN, Hội CCB Công ty và 106 đại biểu, đại diện các chi bộ...

Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an toàn đưa đón thợ mỏ

Đồng chí Phan Văn Cường, Bí thư Đảng ủy Công ty khóa XI, thay mặt Đoàn Chủ tịch đã trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội. Theo đó, nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù khó khăn do một số thị trường thu hẹp, sản lượng đưa đón công nhân có chiều hướng giảm..., song, Đảng bộ Công ty đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI đã đề ra. Trong 5 năm, tổng doanh thu đạt 1.578 tỷ đồng, tăng 34% so với nhiệm kỳ trước; hằng năm tăng từ 2-3% so với KHN; lợi nhuận trước thuế đạt 26 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước đạt 84 tỷ đồng, tăng 49% so với nhiệm kỳ trước; năng suất lao động bình quân đạt 359 triệu đồng/người-năm (tăng 20% so với Nghị quyết Đại hội XI)...

Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an toàn đưa đón thợ mỏ

Đảng ủy Công ty xác định “Dịch vụ đưa đón công nhân” là sản phẩm cốt lõi để xây dựng Công ty phát triển, trong nhiệm kỳ đã vận chuyển 30 triệu hành khách, 174 triệu Tkm và doanh thu đạt 1.493 tỷ đồng, các chỉ tiêu đều vượt trên 10% so với nhiệm kỳ trước. Đồng thời, Đảng ủy Công ty đã chỉ đạo mở rộng dịch vụ đưa đón công nhân về quê đón Tết, tham quan, du lịch, đảm bảo an toàn...

Công tác xây dựng Đảng đã có nhiều sáng tạo, cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng; trong nhiệm kỳ đã kết nạp 59 đảng viên mới, đạt tỷ lệ bình quân 5,3% so với đảng viên đầu kỳ (Nghị quyết Đại hội XI là 5%); thực hiện nhất thể hóa, 100% Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng phòng, Quản đốc...

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty đề ra mục tiêu tổng quát: “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương và đoàn kết, gương mẫu, trách nhiệm để xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy tiềm năng, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh để xây dựng Công ty chuyên nghiệp hơn nữa, giữ vững vai trò chủ đạo cung ứng dịch vụ đưa đón công nhân trong TKV nhằm xây dựng Công ty phát triển bền vững, góp phần xây dựng TKV trở thành Tập đoàn kinh tế mạnh”.

Phấn đấu hằng năm hoàn thành, hoàn thành vượt mức kế hoạch PHKD, đảm bảo an toàn đưa đón công nhân. Bảo toàn, phát triển vốn nhà nước, hằng năm mục tiêu lợi nhuận đạt từ 5 tỷ đồng trở lên; phấn đấu hằng năm thu nhập bình quân tăng từ 1-3%/năm; năng suất lao động đạt trên 300 triệu đồng/người-năm. Phấn đấu 100% chi bộ “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, trong đó có 20% chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; phấn đấu 100% đảng viên “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, trong đó 20% “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; hằng năm, Đảng bộ Công ty đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an toàn đưa đón thợ mỏ

Ghi nhận và biểu dương kết quả, thành tích của Đảng bộ Công ty trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Lã Tuấn Quỳnh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy TQN nhấn mạnh, Đảng bộ Công ty đã chỉ đạo linh hoạt, sáng tạo, phát huy nội lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI đề ra, lãnh đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất, đáp ứng yêu cầu vận chuyển đưa đón thợ mỏ, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự...

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty tập trung nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng; không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp, đặc biệt là nâng cao vai trò của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên; tiếp tục đầu tư, nâng cấp phương tiện đưa đón công nhân, đáp ứng công tác vận chuyển đưa đón thợ mỏ với chất lượng phục vụ tốt nhất, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch; tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương trong công tác xây dựng Đảng, quản lý cán bộ, đảng viên, an ninh trật tự; tiếp tục phát huy dân chủ cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, kiểm tra đột xuất, không báo trước, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh...

Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an toàn đưa đón thợ mỏ

Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an toàn đưa đón thợ mỏ

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công ty khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đồng chí; bầu 04 đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng bộ TQN lần thứ V. Đại hội bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy Công ty tại Đại hội, kết quả, đồng chí Phan Văn Cường, Bí thư Đảng ủy Công ty khóa XI được tín nhiệm cao với số phiếu bầu 106/106 phiếu, đạt 100% tiếp tục tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy Công ty khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an toàn đưa đón thợ mỏ

Tại Đại hội, Đảng ủy TQN đã tặng giấy khen cho 02 cán bộ đảng viên của Đảng bộ Công ty có thành tích xuất sắc tiêu biểu 5 năm 2015-2019.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên