05:40 ICTThứ Hai, 10/08/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tổ chức Hội nghị học tập Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2020
Thứ Hai, ngày 08/06/2020

Ngày 5/6, Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đã tổ chức Hội nghị học tập Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2020 cho 144 cán bộ đảng viên. Đồng chí Nguyễn Minh Thiều - Phó Trưởng ban Tuyên giáo, Truyền thông và Tổng hợp - Tập đoàn đã trực tiếp truyền đạt các nội dung học tập.

Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông luôn xác định việc học tập Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho cán bộ đảng viên là một nội dung và giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nhằm phát huy sức mạnh nội lực, tạo động lực cho công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng. Để từ đó, mỗi cán bộ đảng viên tiếp tục học tập, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm nhiệm vụ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Văn Khôi - Bí thư Đảng uỷ - Giám đốc  Công ty yêu cầu các cấp uỷ Đảng trong Công ty tiếp tục xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của các cấp bộ đảng; tiếp tục gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4 khoá XII, về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thực hiện Quy định số 08-QĐ/TW của BCH Trung ương về trách nhiệm nêu gương; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp của các tổ chức. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện ở các đơn vị trong Công ty, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020, xây dựng Đảng bộ và các tổ chức trong hệ thống chính trị của Công ty trong sạch vững mạnh.

Sau hội nghị này, các đồng chí Bí thư các Chi bộ, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu các tổ chức chủ động bố trí đưa nội dung học tập Chỉ thị 05, chuyên đề năm 2020 vào các kỳ sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tuyên truyền phổ biến rộng rãi cho cán bộ công nhân viên, người lao động trong đơn vị.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên