02:51 ICTThứ Ba, 09/08/2022 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Đảng bộ VITE: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng đội ngũ đảng viên vững chính trị - giỏi nghiệp vụ - kỷ cương và trách nhiệm
Thứ Bảy, ngày 02/10/2021

Thực hiện lời Bác dạy: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”, các Chi bộ thuộc Đảng bộ Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin (VITE) đã có nhiều giải pháp sáng tạo, hiệu quả trong hình thức, nội dung sinh hoạt chi bộ. Qua thực tiễn triển khai, chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ và chất lượng đảng viên từng bước được nâng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Công ty.

Trong hệ thống tổ chức của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt. Chi bộ vững mạnh thì mọi chính sách của Đảng và Chính phủ nhất định thi hành được tốt”. Để đạt được điều đó, việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là một yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, cấp bách. Cấp ủy, lãnh đạo Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin (VITE) và mỗi đảng viên trong các chi bộ Đảng luôn xác định phấn đấu thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu trọng tâm: xây dựng đội ngũ cán bộ "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, chuyên môn, kỷ cương và trách nhiệm, tinh thông về các lĩnh vực công nghệ thông tin, khoan thăm dò khảo sát, tư vấn thiết kế, giám sát, môi trường, địa chất…”. Vì mục tiêu đó, mỗi đảng viên thuộc Đảng bộ VITE đã không ngừng học tập, nâng cao năng lực nghiệp vụ, trình độ chuyên môn trong tất cả các lĩnh vực.

Đại hội Đảng bộ Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ VITE hiện có 03 chi bộ trực thuộc gồm: Nghiệp vụ, Kỹ thuật 1, Kỹ thuật 2 với tổng số 71 đảng viên. Trong những năm qua, Đảng bộ Công ty luôn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đồng thời chăm lo đến đời sống của cán bộ, đảng viên và người lao động. Đây là một nhân tố cơ bản để xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ Công ty.

Có thể khẳng định, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ có vai trò, tác dụng to lớn đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của Đảng bộ Công ty, đảm bảo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Chất lượng đảng viên và sinh hoạt chi bộ trở thành yêu cầu có tính nguyên tắc, bắt buộc đối với mọi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Công ty. Sinh hoạt chi bộ đã thực sự phát huy dân chủ, nhất là việc thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của đảng viên. Nội dung sinh hoạt ở các chi bộ cơ bản bảo đảm được tính lãnh đạo, giáo dục, tính chiến đấu của Đảng; đồng thời kịp thời phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, của Tập đoàn TKV; tình hình thời sự trong nước và quốc tế cũng như trao đổi về tình hình SXKD của Công ty để cán bộ, đảng viên đều nắm bắt và hiểu rõ. Trong sinh hoạt, các chi bộ đã tập trung thảo luận thẳng thắn, giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực, gắn với thực tế hoạt động của các chi bộ và lắng nghe, giải đáp nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên.

Cấp ủy các chi bộ cũng đã làm tốt việc kiểm soát chặt chẽ quy trình kết nạp đảng viên mới. Những đảng viên sau khi kết nạp đã phát huy trình độ năng lực, tinh thần gương mẫu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao cũng như trong các phong trào thi đua tại cơ sở; nhiều đồng chí được tín nhiệm đưa vào nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý của Công ty. Cấp ủy các chi bộ cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và tính gương mẫu của đảng viên trong công việc chuyên môn, trong cuộc sống tại nơi cư trú và trong các mối quan hệ, hoạt động xã hội của đảng viên. Đối với những cán bộ, đảng viên còn hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, cấp ủy chi bộ quan tâm, có biện pháp bồi dưỡng, giúp đỡ để tiến bộ. Việc đánh giá cán bộ, đảng viên trong các chi bộ được thực hiện đúng phương pháp và đảm bảo khách quan, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện công tác chuyên môn. Làm tốt công tác này giúp các chi bộ khắc phục được tình trạng đánh giá chung chung hoặc cả nể, cào bằng làm giảm động lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên trong toàn Công ty.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, sinh hoạt Chi bộ tại Đảng bộ VITE cũng có nhiều đổi mới. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề ngày càng được chú trọng, nội dung, chương trình sinh hoạt được chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng, được thông báo trước cho đảng viên để có thời gian nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến. Cấp ủy các chi bộ luôn gợi mở các vấn đề để đảng viên tham gia đóng góp ý kiến nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh; tích cực phát huy tinh thần trách nhiệm, tự giác, gương mẫu của đảng viên đóng góp tích cực vào kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty. Các buổi sinh hoạt chi bộ cũng góp phần để cấp ủy, đảng viên hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; củng cố lòng tin, sự gắn bó của cán bộ, đảng viên với Đảng, với đơn vị.

Đảng bộ VITE: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng đội ngũ đảng viên vững chính trị - giỏi nghiệp vụ - kỷ cương và trách nhiệm

Đảng viên Công ty trong một buổi sinh hoạt Đảng tại Cao Bằng

Với nhiều giải pháp đồng bộ, chất lượng sinh hoạt của các Chi bộ trong toàn Đảng bộ Công ty những năm gần đây được nâng lên rõ rệt; chế độ, quy trình sinh hoạt cấp ủy, chi bộ được thực hiện theo đúng quy định. Trong năm 2020 và năm 2021, đại dịch COVID - 19 gây ra nhiều thiệt hại về kinh tế - xã hội. Đảng bộ Công ty và cấp ủy các chi bộ đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo tập trung kiểm tra, động viên cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong công tác phòng, chống dịch dịch. Ban chấp hành Đảng bộ Công ty đã lãnh chỉ đạo: Tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh; tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên bình tĩnh, không hoang mang, lo lắng, không chủ quan, lơ là và nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh. Hiện nay, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và công nhân viên Công ty ổn định, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước. Cùng với công tác ổn định tư tưởng, cán bộ, đảng viên, công nhân viên Công ty cũng tích cực tham gia hỗ trợ, chia sẻ với những khó khăn của người dân tại các cùng bị ảnh hưởng của dịch bệnh, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”…

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID - 19 kéo dài, các chi bộ trực thuộc đã linh hoạt trong hình thức tổ chức sinh hoạt, dùng hình thức trực tuyến, khắc phục những khó khăn như đảng viên làm việc phân tán, công việc chuyên môn nhiều, áp lực, ảnh hưởng dịch bệnh... để duy trì đảm bảo số lượng và chất lượng của những buổi sinh hoạt chi bộ.

Qua thực tiễn hoạt động, để góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong thời gian tới, các chi bộ thuộc Đảng bộ Công ty cần tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung chính.

Thứ nhất, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên về ý nghĩa quan trọng của sinh hoạt chi bộ trong tình hình hiện nay. Không ngừng bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; tham mưu đề xuất cấp trên thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng cho các đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy, chi ủy để nâng cao năng lực tổ chức, điều hành sinh hoạt Chi bộ Đảng. Khi sinh hoạt, mỗi cán bộ, đảng viên phải trung thực, thẳng thắn trong phê bình, tự phê bình, trên tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Bên cạnh đó, nêu cao trách nhiệm gương mẫuđảng viên làm công tác lãnh đạo quản lý, cấp ủy viên phải gương mẫu, thực hiện tốt việc nêu gương sáng về đạo đức, lối sống, nói đi đôi với làm.

Thứ hai, quy định rõ các nguyên tắc, công việc phải làm trong sinh hoạt chi bộ, yêu cầu chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt chi bộ, gửi trước tài liệu sinh hoạt cho đảng viên; tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở, khuyến khích đảng viên tham gia đóng góp ý kiến. Kịp thời biểu dương, động viên những đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhắc nhở, giúp đỡ những đảng viên có mặt hạn chế, khuyết điểm tiến bộ. Đối với sinh hoạt chuyên đề, Chi bộ cần nghiên cứu chọn chuyên đề phù hợp, sát với tình hình thực tế của chi bộ.

Thứ ba, khi triển khai học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghị quyết của cấp ủy cấp trên thông qua sinh hoạt chi bộ, chi ủy cần liên hệ với thực tiễn tại chi bộ, tập trung lãnh chỉ đạo gắn với nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Một nội dung quan trọng, Đảng bộ Công ty cần duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành nội dung sinh hoạt định kỳ, chuyên đề của chi bộ cơ sở; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; xử lý nghiêm những đảng viên, kể cả cấp ủy viên không chấp hành việc sinh hoạt chi bộ mà không có lý do chính đáng... Ngoài ra, Đảng bộ Công ty cần chỉ đạo các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách chi bộ hàng tháng nghiêm túc về dự sinh hoạt chi bộ, qua đó kịp thời nắm bắt giải quyết những vấn đề mới nảy sinh, góp phần ổn định tư tưởng của đảng viên. Đó cũng là một kênh để cấp ủy thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát.

Thực tiễn đã chứng minh, những chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu là những chi bộ duy trì nề nếp sinh hoạt đúng định kỳ, đúng quy định và nội dung thiết thực, hình thức sinh hoạt phong phú, đa dạng. Có thể khẳng định, chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ và chất lượng đảng viên từng bước được nâng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên