16:41 ICTThứ Tư, 12/08/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Đảng bộ Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico: Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Thứ Sáu, ngày 31/07/2020

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vừa được tổ chức thành công.

Đảng bộ Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico: Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Thái Nguyên cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại diện các cơ quan, Ban Đảng của Tỉnh ủy Thái Nguyên; lãnh đạo Tổng công ty Khoáng sản - TKV có đồng chí Trịnh Văn Tuệ - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty; cùng các đồng chí trong đại biểu Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban giám đốc Tổng công ty Khoáng sản - TKV.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty khóa X đề ra. Kết quả, giá trị sản xuất công nghiệp tăng13,81% so với năm đầu nhiệm kỳ. Doanh thu năm 2019 tăng 57% so với năm 2015, tương đương tăng bình quân 11,4%/năm). Thu nhập bình quân hang năm  đạt trê  8 triệu  đồng/người/tháng. Đời sống của cán bộ, đảng viên, công nhân viên lao động tiếp tục được cải thiện và nâng lên.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Công ty cũng đã tập trung chỉ đạo triển khai các bước đổi mới doanh nghiệp, tái cơ cấu lại Công ty theo hướng tinh giảm bộ máy gián tiếp, giảm các đầu mối quản lý, tăng năng lực điều hành để phù hợp với mô hình Công ty cổ phần. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên rõ rệt. Các tổ chức đoàn thể được kiện toàn và hoạt động có kết quả tốt. Công tác an sinh - xã hội với các địa phương nơi đơn vị có sản xuất kinh doanh được Công ty quan tâm thực hiện.

Mục tiêu tổng quát đến năm 2025 và tầm nhìn tới năm 2030 sẽ tập trung nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo; giữ vững an toàn, an ninh, an sinh, phát huy hiệu quả các nguồn lực, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống cho người lao động; xây dựng Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico phát triển bền vững. Phấn đấu trở thành doanh nghiệp khai thác và sản xuất kẽm thỏi có thương hiệu trên phạm vi toàn quốc và khu vực.…

Đảng bộ Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico: Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng bộ Công ty trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời nhấn mạnh và gợi mở thêm một số nội dung để đại hội tiếp tục thảo luận và làm rõ: Phát huy truyền thống và thành tựu đạt được, tiếp tục sắp xếp đổi mới doanh nghiệp; tập trung lãnh đạo chỉ đạo, sử dụng có hiệu quả nguồn lực, tiếp tục đầu tư  chiều sâu, đổi mới thiết bị công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, phương thức quản trị hiện đại, hiệu quả, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm nhất là các sản phẩm chủ lực, có lợi thế, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, tạo bứt phá mới trong SXKD; gắn nhiệm vụ SXKD với bảo vệ môi trường, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty khóa mới gồm 21 đồng chí. Đồng chí Trần Văn Long - Giám đốc Công ty giữ chức danh Bí thư Đảng ủy Công ty khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên