13:26 ICTThứ Hai, 06/07/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng: Thiết thực & Đổi mới
Thứ Bảy, ngày 29/06/2019

Thực hiện chương trình công tác năm 2019, sáng 28/6, Đảng uỷ Tập đoàn đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Lê Tuấn Minh - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Tập đoàn chủ trì Hội nghị.

Đánh giá chung về kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2019, đồng chí Đặng Thị Tuyết - Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Tập đoàn, Trưởng ban Kiểm tra - Pháp chế Tập đoàn nhấn mạnh: từ đầu năm đến nay, Đảng uỷ Tập đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực, nghiêm túc trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và kết quả công tác xây dựng Đảng bộ Tập đoàn; chỉ đạo xem xét thi hành kỷ luật đảng đối với các vi phạm xảy ra trước đây theo đúng quy định. Sau khi có thông báo kết luận của Đoàn kiểm tra của UBKT Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp TW, Đảng uỷ Tập đoàn đã chỉ đạo các cấp uỷ cơ sở có kế hoạch phát huy những ưu điểm, khắc phục, sửa chữa các tồn tại, hạn chế theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định và tiến độ thời gian. Thêm đó đã chủ động kiện toàn kịp thời đội ngũ làm công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra, đảm bảo nguyên tắc theo điều lệ Đảng quy định. Chấp hành nghiêm túc các nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của BTV và UBKT Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp TW. Mặt khác, UBKT Đảng uỷ Tập đoàn và UBKT đảng uỷ cơ sở đã có nhiều cố gắng trong việc tham mưu cho cấp uỷ, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và công tác phòng chống tham nhũng; triển khai có hiệu quả nhiệm vụ cấp uỷ giao; đã tổ chức hội nghị giao ban hàng quý, thảo luận các chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ.

Sau khi nghe các đơn vị: Công ty Tuyển than Cửa Ông, Công ty Xây lắp mỏ, Công ty Kho vận Đá Bạc, Công ty Nhôm Lâm Đồng… tham luận xoay quanh các nội dung trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, trao đổi tại Hội nghị, đồng chí Lê Tuấn Minh - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Tập đoàn đã nêu rõ những vấn đề còn tồn tại, rút kinh nghiệm và trực tiếp hướng dẫn nghiệp vụ cho cấp uỷ và UBKT cấp uỷ cơ sở. Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Tuấn Minh đánh giá cao nỗ lực cũng như những kết quả đáng ghi nhận trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Tập đoàn thời gian qua, nhất là trong 6 tháng đầu năm 2019. Đồng thời, đồng chí Phó Bí thư Thường trực nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 40 - NQ/ĐU ngày 08/1/2019 của Đảng uỷ Tập đoàn về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 trong Tập đoàn TKV, trong 6 tháng cuối năm 2019, Đảng uỷ Tập đoàn sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với những nhiệm vụ trọng tâm như: phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; tiếp tục thực hiện tốt chương trình công tác của Đảng uỷ năm 2019…

Đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, Đảng uỷ Tập đoàn đề ra các giải pháp, chỉ đạo trọng tâm. Trong đó, với cấp uỷ các cấp: cấp uỷ các cấp và người đứng đầu cấp uỷ cần tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác kiểm tra, giám sát; cấp uỷ các cấp bám sát chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2020 và chương trình năm 2019 của cấp uỷ và UBKT để tổ chức thực hiện hoàn thành chương trình theo kế hoạch đã đề ra; BTV Đảng uỷ Tập đoàn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống tham nhũng theo chỉ đạo của Ban Nội chính Trung ương, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp TW và Bộ Công thương… Với Uỷ ban kiểm tra các cấp, tập trung tham mưu giúp cấp uỷ triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật; tăng cường hơn nữa công tác giám sát của UBKT đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, nhất là việc giám sát thường xuyên và chuyên đề đối với đảng viên người đứng đầu tổ chức đơn vị…

Giá vàng

Loại Mua Bán
Vàng miếng SJC 49,650 49,800
Vàng ép vỉ Hưng Thịnh Vượng 49,180 49,720

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên