Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Công đoàn Công ty CP Chế tạo máy nỗ lực cùng chuyên môn chăm lo tốt cho người lao động
Thứ Ba, ngày 19/01/2021

Công đoàn Công ty CP Chế tạo máy đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 vào ngày 13/01 vừa qua.

Năm 2020, phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Công ty CP Chế tạo máy đã đạt được những kết quả tốt đẹp. Đời sống, thu nhập, việc làm, các chế độ phúc lợi, điều kiện môi trường làm việc của người lao động… đều được đảm bảo.

Công đoàn Công ty CP Chế tạo máy nỗ lực cùng chuyên môn chăm lo tốt cho người lao động

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong năm 2020

Công đoàn Công ty đã phối hợp cùng chuyên môn thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trên tinh thần phát triển SXKD phải đi đôi với cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ. Công tác thăm hỏi, trợ cấp gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trong Công ty luôn được chuyên môn và Công đoàn quan tâm thăm hỏi và giúp đỡ kịp thời. Trong năm 2020 đã kịp thời thăm hỏi động viên 400 gia đình CNVCLĐ khó khăn, gia đình có người bị TNLĐ, ốm đau, hiếu hỷ…

Công đoàn Công ty đã đi khảo sát, thẩm định và hoàn thiện hồ sơ đề nghị Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ kinh phí xây mới và sửa chữa theo chương trình “Nhà tình nghĩa” và nhà “Mái ấm Công đoàn” cho 04  gia đình.

Phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo được phổ biến rộng rãi, được CNVCLĐ trong toàn Công ty hưởng ứng. Năm 2020 đã có 75 sáng kiến được công nhận, 5 cá nhân được nhận danh hiệu “Thợ mỏ sáng tạo” của Công đoàn TKV và Bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong năm 2020

Công tác tổ chức, bộ máy Công đoàn kiện toàn theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng hoạt động để đáp ứng được yêu cầu thực tế.

Với những hoạt động thiết thực và hiệu quả, Công đoàn Công ty đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua dẫn đầu xuất sắc chuyên đề  “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo ATVSLĐ”, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen ;Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam đánh giá, nhận xét và xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và được tôn vinh “Doanh nghiệp vì thợ mỏ”./.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên