Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới
Thứ Năm, ngày 10/10/2019

Đảng ủy Than Quảng Ninh và Đảng ủy Tập đoàn vừa phối hợp mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho trên 50 đảng viên mới thuộc các Đảng bộ cơ sở trực thuộc hai Đảng bộ.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức tập trung trong thời gian 1 tuần, tại phân hiệu Hữu Nghị, Trường Cao đẳng Than  Khoáng sản Việt Nam.

Tại lớp bồi dưỡng, các đồng chí học viên sẽ được trang bị các nội dung học tập như: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản về tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng Đảng; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; vấn đề xây dựng đảng về đạo đức và nhiệm vụ của người đảng viên v.v.

Ngoài ra, các đảng viên mới cũng sẽ được trao đổi nhiều thông tin quan trọng về các chuyên đề: Tình hình chung và nhiệm vụ của Tập đoàn, cơ sở; tình hình thời sự trong nước và quốc tế cũng như những chủ trương, chính sách mới của Đảng v.v.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên