03:58 ICTChủ nhật, 18/08/2019
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Thư thăm hỏi, động viên của các địa phương, đối tác, bạn hàng
Thứ Ba, ngày 04/08/2015

Những ngày qua, qua các phương tiện thông tin đại chúng, các địa phương cũng như đối tác trong và ngoài nước biết được những ảnh hưởng nặng nề do cơn mưa lũ lịch sử ở Quảng Ninh gây ra đối với TKV. Bằng tình cảm và trách nhiệm của mình, nhiều địa phương, đối tác, bạn hàng trong và ngoài nước đã gửi điện, thư thăm hỏi, chia sẻ và động viên Lãnh đạo, CBCNV, người lao động Tập đoàn nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Dưới đây là một số bức điện, thư thăm hỏi của các địa phương, đối tác, bạn hàng gửi TKV thời gian qua:

- Thư thăm hỏi của Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)

- Điện thăm hỏi của Tỉnh uỷ Lâm Đồng

- Thư thăm hỏi của UBND tỉnh Thái Bình

- Thư thăm hỏi của Huyện uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQ huyện Mèo Vạc

- Thư thăm hỏi của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương

- Thư thăm hỏi của Trung tâm Năng lượng Nhật Bản (JCOAL)


- Thư thăm hỏi của Thanh tra Chính phủ

 
 

Đơn vị thành viên