• VINACOMIN và MIRECO ký thỏa thuận về môi trường
    Thứ Bảy, ngày 15/10/2011
    Trên cơ sở Bản Ghi nhớ hợp tác được ký kết giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Kinh tế & Tri thức Hàn Quốc và Bản Ghi nhớ hợp tác được ký kết giữa Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam (VINACOMIN) và Tổng Công ty...