TKV: Nhiều giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Thứ Hai, ngày 19/06/2017

Bên cạnh các giải pháp về đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất trong các lĩnh vực công nghiệp than, khoáng sản, điện lực, vật liệu nổ công nghiệp, cơ khí, cung ứng các sản phẩm hàng hoá và dịch vụ khác; các giải pháp về tổ chức, quản lý, điều hành sản xuất; các giải pháp về cơ chế quản trị; quản lý công tác mua sắm, sử dụng vật tư thiết bị; tổ chức lại sản xuất và sắp xếp lao động, để triển khai có hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương và Đảng uỷ Tập đoàn, Tập đoàn đã đề ra một số giải pháp cụ thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2017 - 2020 như sau:

Thứ nhất, thực hiện tiết giảm chi phí, giá thành từ 1-3%/năm so với thực hiện của năm trước liền kề lĩnh vực sản xuất than - khoáng sản. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng doanh thu bình quân giai đoạn 2017 - 2020 đạt 5-7%/năm; đầu tư phát triển 19-20 ngàn tỷ đồng/năm; năng suất lao động tăng 4%/năm; thu nhập bình quân người lao động tăng 3,5%/năm.

Thứ hai, tăng cường quản lý tài chính, dòng tiền, đảm bảo hệ số nợ/vốn chủ sở hữu theo quy định; nghiên cứu bổ sung mô hình đầu tư hợp tác công - tư theo quy định của Nhà nước.

Thứ ba, nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp, tìm biện pháp mở rộng thị trường, thị phần tiêu thụ sản phẩm, nhằm tăng nhanh vòng quay vốn kinh doanh, tiết kiệm chi phí sử dụng vốn.

Thứ tư, rà soát, bổ sung các định mức kinh tế kỹ thuật về tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu; định mức lao động, tiền lương; định mức khai thác và sử dụng máy móc, thiết bị để tăng năng suất, giảm giá thành, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

Thứ năm, kiểm soát chặt chẽ chi phí trong sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản; triệt để tiết kiệm chi phí thường xuyên, nhất là các chi phí: hội nghị, hội thảo, tổng kết, ký kết thi đua, tiếp khách… thực hiện các biện pháp phù hợp, hiệu quả để tiết kiệm triệt để chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm và các chi phí khác, tạo lập ý thức tiết kiệm, văn hoá chi tiêu tiết kiệm trong mọi lĩnh vực; đảm bảo thực hiện đạt chỉ tiêu tiết giảm chi phí như kế hoạch hàng năm của Tập đoàn đã giao khoán. Không mua sắm trang bị văn phòng đắt tiền. Việc mua sắm và sử dụng xe con điều hành thực hiện nghiêm theo quy định của Chính phủ. Thực hiện khoán xe đi công tác tại tất cả các đơn vị thành viên kể từ tháng 6/2017.

Thứ sáu, nghiên cứu lồng ghép các nội dung để rút ngắn thời gian họp, hội nghị nhằm tiết kiệm chi phí; không kết hợp tổ chức hội nghị với thăm quan, nghỉ mát; hạn chế tối đa các đoàn đi khảo sát, học tập kinh nghiệm nước ngoài.

Thứ bảy, không tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, trừ các công trình quan trọng quốc gia; công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn  hoá - xã hội; hoặc những công trình quan trọng có ý nghĩa đặc biệt đối với Tập đoàn.

Thứ tám, đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án quyết định tăng trưởng của Tập đoàn, sớm đưa vào khai thác để phát huy hiệu quả vốn đầu tư; không đầu tư và kiên quyết dừng đầu tư những dự án xét thấy không hiệu quả.