TKV hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018
Thứ Sáu, ngày 02/02/2018

Nhằm nâng cao ý thức tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường, lãnh đạo Tập đoàn đã yêu cầu các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018 một cách thiết thực, cụ thể.

Theo đó, lãnh đạo Tập đoàn yêu cầu các đơn vị tuyên truyền, vận động tất cả CBCNVC trong đơn vị sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong công việc và sinh hoạt hàng ngày; tự nguyện tắt đèn và các thiết bị không cần thiết từ 20h30 đến 21h30 vào thứ Bảy ngày 24/3/2018. Phối hợp với địa phương tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao ý thức cho CBCNV về việc thực thi, chấp hành Luật Bảo vệ môi trường, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thông qua các hình thức truyền thanh của đơn vị, treo pano, áp phích, khẩu hiệu tại các khu vực tập trung đông người với các nội dung tuyên truyền phù hợp. Song song đó, các đơn vị cần xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các giải pháp tiết kiệm, sử dụng có hiệu quả năng lượng trong sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Giờ Trái đất là sáng kiến của Quỹ Quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên (WWF) nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên thế giới. Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018 sẽ diễn ra từ 20h30 - 21h30 thứ Bảy ngày 24/3/2018 trên toàn thế giới.