Thư chúc mừng nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Trưởng ban VSTBPN Bộ Công Thương
Thứ Tư, ngày 08/03/2017