Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Than Mông Dương: Lan tỏa những tấm gương “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ”
Thứ Hai, ngày 01/03/2021

Để khích lệ, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, trong đó đội ngũ đảng viên tiêu biểu là nòng cốt, Đảng ủy Công ty CP than Mông Dương luôn duy trì thực hiện vinh danh những cá nhân có ngày công cao, không vi phạm kỷ luật, quy định của Công ty và được cấp trên, đồng nghiệp tin tưởng, quý mến. Theo đó, trong tháng 1/2021, Than Mông Dương đã có nhiều cá nhân được vinh danh tấm gương “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ”.

Trao danh hiệu "Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ" cho các cá nhân ngay tại phòng nhật lệnh các phân xưởng

Cụ thể, trong chiều ngày 26/2, và sáng ngày 27/2, tại từng phòng nhật lệnh các phân xưởng, đồng chí Thường trực Đảng ủy, PGĐ Thường trực Công đoàn Công ty, đại diện phòng An toàn, TCNS, VP Đảng, VP Đoàn TN Công ty đã trao danh hiệu Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ cho 14 đồng chí xuất sắc đạt danh hiệu “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ” tháng 1/2021.

Khác với năm trước, năm 2021 này, Đảng ủy Công ty sẽ xét duyệt 15 cá nhân thay vì 3 cá nhân mỗi tháng như trước đây. Hoạt động đã tạo không khí thi đua sáng tạo, lan tỏa những tấm gương điển hình trong lao động, góp phần tăng năng suất lao động, đảm bảo an toàn, khắc phục khó khăn, hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh của mỗi đơn vị nói riêng cũng như của Công ty nói chung.

Để được công nhận danh hiệu “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ”, bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo ngày công lao động cũng như thực hiện các quy định, không vi phạm kỷ luật lao động…. thì tiêu chí đảm bảo công tác an toàn cũng được ưu tiên đặt lên hàng đầu. “Cá nhân đảm bảo an toàn - Đơn vị đảm bảo an toàn”, mỗi người lao động đã và sẽ là những người chiến sỹ vững vàng trên mặt trận sản xuất, cùng với mục tiêu phấn đấu thi đua hoàn thành kế hoạch của đơn vị, của Công ty trong tháng cũng như cả quý và năm 2021 đã đề ra.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên