10:10 ICTThứ Tư, 28/09/2022 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Tập trung cao độ cho sản xuất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm
Thứ Hai, ngày 06/06/2022

Tháng 5/2022, than nhập khẩu về nhiều, than của các mỏ giao tương đối ổn định. Tuy nhiên, thời tiết không thuận lợi cho sản xuất; giá cả nguyên, nhiên, vật liệu tăng cao. Song, Công ty Tuyển than Cửa Ông đã phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung cao độ cho sản xuất, đảm bảo việc làm, đời sống của CBCNV với mức thu nhập tiền lương bình quân đạt trên 10 triệu đồng/người/tháng.

Công ty tăng cường bám sát các chỉ tiêu sản xuất đề ra trong từng kỳ tác nghiệp và sự chỉ đạo điều hành của Tập đoàn, nhất là kế hoạch tiêu thụ. Duy trì có hiệu quả sự phối hợp giữa các bộ phận, các khâu trong dây chuyền sản xuất của Công ty và phối hợp tốt với các mỏ vùng Cẩm Phả, điều hành chỉ đạo kiên quyết, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế, bố trí thiết bị và lao động đảm bảo tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất lao động và phát huy hết công suất thiết bị, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu đề ra trong từng kỳ tác nghiệp. Kết quả SXKD tháng 5/2022: than mua mỏ đạt 1,5 triệu tấn; than sạch sản xuất đạt 1,3 triệu tấn; than tiêu thụ đạt 1,39 triệu tấn; doanh thu tổng số đạt trên 2.302 tỷ đồng…

Tháng 5 - Tháng công nhân, Công ty đã tổ chức thành công Lễ phát động và các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về AT, VSLĐ - Tháng công nhân năm 2022. Chỉ đạo các đơn vị tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về AT, VSLĐ - Tháng Công nhân năm 2022 đảm bảo hiệu quả và phù hợp với công tác phòng, chống dịch bệnh. Tổ chức cuộc thi tranh, báo, ảnh, báo tường, video clip tuyên truyền về công tác AT, VSLĐ thu hút đông đảo các đơn vị và CBCNV tham gia (15 mảng ảnh với 238 ảnh, 18 mảng báo tường với 310 bài báo và 17 đơn vị với 96 tranh vẽ, 06 Video clip).

Tập trung cao độ cho sản xuất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm

Chú trọng thực hiện tốt công tác môi trường, phát triển bền vững

Song song đó, Công ty luôn cập nhật kịp thời thông tin để có kế hoạch điều hành, sản xuất, tiêu thụ hợp lý; tổ chức sản xuất khoa học, hiệu quả, tiết kiệm; tập trung tiếp nhận và pha trộn, chế biến than nhập khẩu; cấp than cho nhiệt điện đảm bảo đủ số lượng và chất lượng, đúng tiến độ. Chủ động các giải pháp ứng phó dịch bệnh, bố trí sản xuất linh hoạt theo tình hình thực tế đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 ở mức an toàn cao nhất, sản xuất hiệu quả nhất trong tình hình mới. Công ty tiếp tục triền khai phong trào thi đua “Ngày công cao - Sản lượng cao - Thu nhập cao”; thực hiện “Tháng Công nhân - Tháng hành động về ATVSLĐ” năm 2022. Từ Công ty đến các đơn vị, CBCNV tích cực lao động sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD, giữ vững ATLĐ; thi đua lao động sáng tạo, tích cực hưởng ứng "Chương trình 1 triệu sáng kiến”, kết thúc giai đoạn 1 (ngày 31/5/2022), Công ty có 263/180 sáng kiến đạt 146,11% kế hoạch Công đoàn TKV giao.

Tháng 6/2022, tình hình SXKD của Công ty còn gặp nhiều khó khăn. Song, Công ty tiếp tục tập trung đẩy mạnh SXKD, tăng cường công tác quản trị chi phí, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2022 với mục tiêu giữ ổn định nhịp độ sản xuất, phấn đấu tiêu thụ ở mức cao nhất. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch Tập đoàn giao cụ thể: Than mua mỏ đạt 1,4 triệu tấn; than tiêu thụ đạt 1,44 triệu tấn; doanh thu đạt trên 2.327 tỷ đồng.

Luôn đặt mục tiêu tập trung cao độ cho sản xuất, chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho tháng 6 - Tháng cuối qúy II, Tuyển than Cửa Ông đã củng cố và duy trì ổn định năng lực thiết bị ở các khâu. Thực hiện các dự án đầu tư đúng tiến độ để phục vụ sản xuất, chỉ đạo triển khai các công trình sửa chữa lớn quý II/2022 và thực hiện công tác BVMT theo chỉ đạo của TKV phù hợp với điều kiện cùa Công ty và quản lý môi trường theo đúng tiêu chuẩn ISO 14001:2015.

Tập trung cao độ cho sản xuất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm

Tuyển than Cửa Ông tập trung cao độ cho sản xuất, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Ngày công cao - Sản lượng cao - Thu nhập cao". Nâng cao hiệu quả SXKD, tập trung sản xuất than chất lượng cao, tiếp nhận và pha trộn, chế biến than nhập khẩu; cấp than cho nhiệt điện đàm bảo đủ số lượng và chất lượng, đúng tiến độ. Làm tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, chỉ đạo triển khai các công trình sửa chữa lớn Quý II/2022 và thực hiện công tác bảo vệ môi trường theo chỉ đạo của TKV phù hợp với điều kiện của Công ty và quản lý môi trường theo đúng tiêu chuẩn ISO 14001:2015.

Đặc biệt, tiếp tục triển khai, từng bước tin học hóa trong công tác quản lý, điều hành, áp dụng các phần mềm mới đảm bảo phương châm "phát triển bền vững trên khoa học và công nghệ" theo lộ trình chuyển đổi số của TKV và Công ty.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên