Tăng cường ứng dụng tự động hóa trong đào lò
Thứ Ba, ngày 15/05/2018

Đây là chỉ đạo của Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải tại Hội nghị giao ban điều hành sản xuất tháng 5 năm 2018 vừa qua.

Bốc xúc vận chuyển đất đá trong đào lò xây dựng cơ bản

Theo đó, Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải chỉ đạo các Ban Tập đoàn, các đơn vị nghiên cứu, tư vấn (Viện Khoa học Công nghệ mỏ, Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và Công nghiệp, Viện Cơ khí năng lượng và mỏ...) phối hợp cùng các đơn vị xây lắp mỏ, sản xuất than tham mưu cho lãnh đạo Tập đoàn về công tác tự động hóa trong lĩnh vực xây dựng mỏ, đầu tư thiết bị, công nghệ hiện đại nhằm tăng tốc độ đào lò, giảm sức lao động cơ bắp cho người lao động, tiến tới máy móc hiện đại dần thay thế con người trong công tác đào lò.

Hiện nay, công tác đào lò xây dựng cơ bản cũng như đào lò chuẩn bị sản xuất đang là vấn đề quan trọng nhằm đảm bảo tiến độ các dự án xây dựng mỏ hầm lò, duy trì sản xuất và nâng cao sản lượng trong những năm tới. Tuy nhiên, nhiều dự án vẫn chậm tiến độ. Công tác đào lò còn có nhiều hạnh chế, bất cập, chưa đưa năng suất, tiến độ đào lò lên cao, rất cần có sự đột phá. Chẳng hạnh như trong quý I-2018 vừa qua, toàn Tập đoàn chỉ thực hiện mét lò đào đạt 53.738 m, bằng 23,8% kế hoạch năm và bằng 100% so cùng kỳ năm ngoái.