Kiểm tra công tác PCMB năm 2018 tại Công ty Than Thống Nhất - TKV
Thứ Tư, ngày 16/05/2018

Vừa qua, đoàn kiểm tra của Tập đoàn đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện công tác PCMB năm 2018 tại Công ty Than Thống Nhất - TKV. Đoàn kiểm tra của Tập đoàn có đại diện các Ban Môi trường, KCM, CV, AT.

Theo đó, đoàn kiểm tra đã nghe báo cáo kết quả thực hiện theo kế hoạch PCMB năm 2018 của Công ty với các nội dung như: báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch PCMB năm 2018, thực hiện phương án khai thác than moong lộ thiên trước mùa mưa; kết quả thực hiện các công trình PCMB trọng yếu trên mặt bằng, kết quả rà soát các đối tượng chứa nước trong khai trường mỏ; công tác khoan thăm dò phòng ngừa bục nước quý II/2018…

Sau khi kiểm tra hồ sơ, giấy tờ liên quan đến công tác PCMB, đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại trạm điện, hầm bơm mức -140 Công ty. Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao việc chủ động làm tốt công tác PCMB tại mặt bằng khai trường sản xuất và cả trong hầm lò của Công ty than Thống Nhất trong năm 2018.

Tuy nhiên, năm 2018 được nhận định là thời tiết tiếp tục có những diễn biến phức tạp, đoàn kiểm tra yêu cầu Công ty cần tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức cho CBCNV đơn vị, khắc phục tư tưởng chủ quan trong công tác PCMB; chủ động phòng làm chính, sẵn sàng ứng phó, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong TKV và chính quyền địa phương để xử lý các sự cố xảy ra.