Doanh thu sản xuất cơ khí của VMC tăng cao so với cùng kỳ
Thứ Tư, ngày 16/05/2018

Để thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2018, đảm bảo việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động, Công ty CP Chế tạo máy - Vinacomin (VMC) đã ban hành nhiều giải pháp cụ thể trên tất cả các lĩnh vực và giao chỉ tiêu thi đua, các công trình mục tiêu thi đua cho từng đơn vị thực hiện, thiết thực chào mừng 50 năm ngày thành lập Công ty 23/7 (1968-2018).

Chế tạo cột chống thủy lực tại VMC

Ngoài việc đảm bảo chất lượng, tiến độ sửa chữa trung đại tu thiết bị, xe, máy, chế tạo phụ tùng, thiết bị cho các đơn vị khai thác lộ thiên, sàng tuyển, chế biến than, Công ty tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao sản lượng cán thép chống lò và chế tạo sản phẩm thép chống lò mới, đáp ứng cho các đơn vị sản xuất hầm lò của TKV. Đồng thời, Công ty mở rộng thị trường trong và ngoài TKV như chế tạo cung cấp phụ tùng cho nhà máy Luyện thép Cao Bằng và khu vực Lào Cai; chế tạo trên 200 tấn thiết bị còn lại của Nhà máy Cán 1 và triển khai chế tạo các thiết bị cho Nhà máy Cán 2 với khối lượng trên 300 tấn cho Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất đạt tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiếp tục khai thác, hợp đồng chế tạo phụ tùng cho ngành điện, cán thép khác...

Với các giải pháp điều hành linh hoạt, hiệu quả, cùng với tinh thần đoàn kết, thi đua lao động sáng tạo, phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ được giao, kết quả 4 tháng đầu năm 2018, sản xuất của Công ty có bước phát triển, tăng trưởng cao so với cùng kỳ: tổng doanh thu đạt trên 439,4 tỷ đồng, đạt 38,9% kế hoạch năm và tăng 35,8% so cùng kỳ; trong đó doanh thu cơ khí đạt 434,7 tỷ đồng, đạt 38,9% kế hoạch năm và tăng 37,3% so cùng kỳ, cao nhất trong các đơn vị Cơ khí TKV. Do sản xuất tăng trưởng nên tiền lương bình quân của người lao động đạt 6,7 triệu đồng/người/tháng, tăng 19,6% so cùng kỳ. Đây là kết quả quan trọng, tạo tiền đề tốt để Công ty hoàn thành toàn diện kế hoạch SXKD năm 2018.