Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Công ty than Khe Chàm phát động thi đua 6 tháng đầu năm 2021
Thứ Hai, ngày 01/03/2021

Sáng 01/3/2021, Công ty than Khe Chàm tổ chức lễ phát động thi đua hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 với hình thức thức trực tuyến. Điểm cầu chính tại hội trường khu nhà sinh hoạt chung Khe Chàm III và được kết nối tới các nhà nhật lệnh của các công trường phân xưởng, phòng ban trong toàn Công ty.

Công ty than Khe Chàm phát động thi đua 6 tháng đầu năm 2021

Điểm cầu chính của Lễ phát động thi đua trực tuyến của Công ty là tại hội trường khu nhà sinh hoạt chung Khe Chàm III

Các chỉ tiêu được đề ra trong lễ phát động thi đua 6 tháng đầu năm gồm: than sản xuất 800.000 tấn, đào 6.810 mét lò, tiêu thụ 760.000 tấn, doanh thu đạt trên 1.079 tỷ đồng và thu nhập bình quân toàn Công ty đạt trên 15 triệu đồng/ người/tháng. Mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu đảm bảo an toàn trong sản xuất, thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19 và nâng cao đời sống CBCNV.

Đại diện lãnh đạo Công ty và lãnh đạo các đơn vị đã ký cam kết thi đua

Đại diện lãnh đạo Công ty và lãnh đạo các đơn vị đã ký cam kết phấn đấu thực hiện hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra trong 6 tháng đầu năm 2021./.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên