Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
VITE hoàn thành 56 báo cáo tư vấn địa chất
Thứ Năm, ngày 19/03/2020

Theo báo cáo tổng hợp của Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin (VITE), trong 5 năm (2015 - 2020), Công ty đã hoàn thành 56 báo cáo tư vấn địa chất. Nổi bật là: Báo cáo tổng hợp tài liệu và tính lại trữ lượng trong ranh giới cấp phép khai thác; báo cáo kết quả thăm dò cho các đơn vị: Than Mạo Khê, Hà Tu, Uông Bí, Tổng công ty Đông Bắc; tổng hợp tài liệu cho các đơn vị: Than Vàng Danh, Cao Sơn, Đèo Nai, Cọc Sáu; tư vấn lập báo cáo xác định chi phí sử dụng thông tin, số liệu kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước cho các đơn vị tại Bắc Bàng Danh, mỏ Suối Lại, mỏ Khe Sim, Khe Hùm, Đông Ngã Hai, Bắc Quảng Lợi; lập báo cáo kết quả thăm dò bổ sung. Cùng với đó, Phòng Thi công thăm dò của Công ty trung bình mỗi năm thực hiện được khoảng 25.800 m khoan sâu.

Năm 2017, thực hiện Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản và Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin đã trở thành cầu nối cùng với Ban Tài nguyên của Tập đoàn giải quyết các thủ tục về công tác giám sát thi công đối với các đề án thăm dò do TKV và Tổng công ty Đông Bắc quản lý. Đến thời điểm hiện tại, về cơ bản đã hỗ trợ các chủ đầu tư ký hợp đồng với các đơn vị giám sát thi công do Tổng cục Địa chất - Khoáng sản chỉ định. Công tác này là điều kiện cần thiết phục vụ việc trình và phê duyệt kết quả thăm dò của đề án sau này. Thêm đó, Công ty cũng là đơn vị chủ trì, đại diện cho TKV tham gia cùng với Liên đoàn Intergeo lập đề án “Đánh giá tiềm năng tài nguyên than từ mức -500m đến đáy tầng than bể than Quảng Ninh”. Đây là đề án quan trọng mang tầm vĩ mô đối với công tác thăm dò trữ lượng than của TKV.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên