Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
VIMICO: Tập trung trọng tâm cho công tác quản trị nội bộ
Thứ Năm, ngày 19/03/2020

Theo đó, trong quản trị chi phí, Tổng công ty Khoáng sản - TKV (VIMICO) đã ban hành sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy chế về quản trị chi phí kinh doanh, quản lý mua sắm vật tư, các quy định về công tác nghiệm thu khối lượng, nghiệm thu chi phí, quy trình mua sắm, sử dụng vật tư cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Kiểm soát chặt chẽ giá mua vào đối với các vật tư, hàng hóa phục vụ sản xuất. Xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí hàng năm và chỉ đạo các đơn vị tập trung triển khai thực hiện các nhóm giải pháp về quản lý các chỉ tiêu công nghệ, nâng cao tỷ lệ thu hồi; giải pháp về tổ chức hợp lý hóa sản xuất để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm; giải pháp về tiết giảm chi phí giá mua vật tư, giảm tồn kho; giải pháp quản lý các yếu tố đầu vào, giảm chi phí quản lý.

Đồng thời, với công tác tài chính, Tổng công ty thực hiện thu xếp đủ vốn cho các dự án đầu tư trong tình hình chính sách tài chính, tiền tệ có nhiều biến động. Ngoài việc bố trí đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ, đã hỗ trợ các công ty con trong việc thu xếp vốn. Tái cơ cấu vốn đầu tư được thực hiện song song với thoái vốn và thu nợ. Tổng công ty cũng tích cực mở rộng quan hệ với các ngân hàng, tổ chức tín dụng tương ứng với quy mô vốn tăng thêm hàng năm. Tổng quy mô tài sản, vốn năm 2020 tăng 2.907 tỷ đồng so 2015 (tương ứng tăng 60%), trong đó vốn chủ sở hữu tăng 534 tỷ đồng (tương ứng tăng  28,75%)…

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên