07:48 ICTThứ Bảy, 24/10/2020 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
VIMICO: Phát động phong trào thi đua “90 ngày đêm phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh Quí IV và cả năm 2020”
Thứ Sáu, ngày 02/10/2020

Ngày 30/9/2020, tại Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền Lào Cai, Tổng công ty Khoáng sản - TKV (VIMICO) đã tổ chức phát động phong trào thi đua “90 ngày đêm phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh Quí IV và cả năm 2020”.

Các đơn vị của VIMICO ký kết tham gia phong trào thi đua "90 ngày đêm phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2020" 

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 200/KHLT/VIMICO-CĐTK giữa Tổng Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty về phát động thi đua năm 2020, Tổng Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Khoáng sản phát động phong trào thi đua “90 ngày đêm phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020” với một số chỉ tiêu cơ bản sau: bóc đất đá mỏ Sin Quyền 4 triệu m3/kế hoạch năm 2020 11 triệu m3; luyện đồng thỏi 99,95% Cu đạt 3.500 tấn/KH năm 13.000 tấn; sản xuất kẽm thỏi 99,95%Zn đạt 2.720 tấn/KH năm 12.000 tấn; phôi thép đạt 66.500 tấn/KH năm 220.000 tấn. Phong trào thi đua được thực hiện từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Sau lễ phát động, các đơn vị gửi đăng ký hưởng ứng phong trào thi đua về Tổng công ty với các chỉ tiêu SXKD và thời gian cụ thể; đồng thời báo cáo kết quả đạt được ngay sau khi kết thúc đợt thi đua để Tổng công ty khen thưởng với các mức hoàn thành.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên